‘2001 yılı öncesi yapılan tüm yapılar amasız, fakatsız yıkılmalıdır’

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş yaptığı yazılı açıklamada ‘Kentsel Dönüşümde de temel amaç şehir ovasında tarla vasıflı arazilere yeni bina yapılması değil merkezdeki binaların yerinde dönüşümü olmalıdır’ dedi.

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş açıklamasında; ‘Yeni yılın bu ilk günlerinde yıla yine deprem tehdidini ve kentsel dönüşümün gerekliliği hatırlatarak başlıyor ve yetkilileri uyarıyoruz. Zaman iyice daraldı yapı stokumuz acilen elden geçmeli ve 2001 yılı (yapı denetim kanunu) öncesi yapılan tüm yapılar amasız, fakatsız yıkılmalıdır.

Şehirde yaşayanların ihtiyaç, beklenti ve önerilerini tespit edip dikkate almak, şehrin yöneticilerinin sorumluluğudur. Verimli topraklarımızı heba etmeden, sağlam, estetik ve sosyal alanlara sahip yaşam alanları oluşturmak için şehrin imar planı en önemli anahtardır.

Kentsel Dönüşümde de temel amaç şehir ovasında tarla vasıflı arazilere yeni bina yapılması değil merkezdeki binaların yerinde dönüşümü olmalıdır. Bu esas alınarak ada bazında kentsel dönüşüm alanları belirlenmelidir. Bu konuda her fikir değerlidir. İlgili teknik odaların, sivil toplum kuruluşlarının sürece katılması önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda her türlü desteğe açığız.

Ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun iyi planlanmayan ve uygulamasında herhangi bir sebeple aksamalar olan kentsel dönüşüm çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Başarılı bir uygulama için en başta bir uygulama ana planı yapılmalı bunun yanında;

  • Dönüşüm projesinin genel hedefleri (ve bunu sağlamak için bölgesel hedefler) net olarak belirlenmelidir.
  • Dönüştürülmek istenen bölgenin bir dış halkasını kapsayacak bir plan yapılmalıdır. Birbirinden bağımsız yerel ölçekli (mahalle bazlı) plandan kaçınılmalıdır.
  • Planlamadan ödün verilmemeli gecikme olsa bile planlamanın tam anlamıyla netleşmesi beklenmelidir.
  • Yapılmak istenen dönüşümün paydaşlarca tam olarak anlaşılması için tüm çaba sarf edilmelidir.
  • Dönüşümün paydaşları doğru tespit edilmeli, gereksiz paydaşlıklar oluşturulmamalıdır.
  • Uygulama safhaları doğru zamanlanmalı ve bu zamanlamalara uymanın dönüşüme duyulan güven için hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.
  • Planlamadan teknik nedenler hariç taviz verilmemelidir.’

dedi.

Son Haberler