4. Yapay Zekâ Yaz Okulu Başladı

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yalova Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi, Tekirdağ Millî Eğitim Müdürlüğü ve yurtdışından Hindistan CT Üniversitesi ve Pakistan Lahor Teknoloji Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Yapay Zekâ Yaz Okulu başladı. “Yapay Zekâ Uygulamalarında Yeni Eğitimler” temasıyla başlayan yaz okulu üç gün sürecek.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan “Yapay zekânın bu denli önem kazandığı, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile yapay zekâ tabanlı çalışmaların hızlandığı ve ekonomik bir değer kazandığı günümüzde bu yaz okulunun Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor olması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Savaşan “Yeni sanayi devrimi olarak da nitelendirilen Endüstri 4.0 dünyayı temelden sarsacak değişiklikler içermektedir. Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden biri de yapay zekâdır. Ülkelerin uyum sağlama süreci ise şüphesiz başta yükseköğrenim kurumları olmak üzere tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Bunun için kurumsal ve toplumsal birliktelikler gerçekleştirerek her düzeyde iş birliği ile bu alanda kalitemizi arttırmayı hedefleyen bir üniversite olmayı önemsiyoruz” dedi.

Konuşmasında geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025” üzerinde duran Prof. Dr. Savaşan, Türkiye’nin en üst düzeyde planlama ile yeni gelişmelere uyum sağlama çabasının önemine dikkat çekti. “Dijital Türkiye vizyonu ve Millî Teknoloji Hamlesi ile uyumlu olarak hazırlanan strateji belgesi 6 stratejik öncelik etrafında 24 amaç ve 119 tedbir barındırmaktadır. Türkiye artık net hedefler etrafında yol alan ve iddiasının altını dolduran bir ülkedir ve inanıyorum ki yapay zekâ alanında da üniversitelerin katkısı ile önde gelen ülkelerden biri olacaktır” diyen Prof.Dr. Savaşan sözlerini “Teknolojik gelişmelerin insana ve bir bütün olarak topluma etkisine dikkat çeken Toplum 5.0 kavramına da dikkat çekmek isterim. Her şey insanın sürdürülebilir refahı için ilkesini en iyi gözetecek bir medeniyeti yeniden ihya edecek kapasitemiz var” şeklinde sürdürdü.

Dördüncüsü düzenlenen yaz okuluna 13 ülkeden 95 farklı üniversiteden 850’nin üzerinde lisans öğrencisi, 150’nin üzerinde lisansüstü öğrenci katılıyor. Yaz okulu boyunca kırktan fazla akademisyen ve eğitmen ders verilecek.

Son Haberler