AGDAŞ, Emniyetli ve Güvenli Doğal Gaz Kullanımı Konusunda Uyardı 

AGDAŞ, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmaması amacıyla; emniyetli ve güvenli doğal gaz kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Doğal gaz tesisatı ile ilgili işlerin, yetkili firma ve kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Havalandırma Menfezlerini Asla Kapatmayın ve Temiz Tutunuz

Yapılan açıklamada en sık tekrarlanan hatanın kış aylarında havalandırma menfezlerinin kapatılması olduğu belirtildi. Doğal gazın havadan daha hafif olduğu için kaçak olduğunda yukarıya yükseldiğini ve bu menfezlerden dışarıya çıktığını, menfezlerin kapalı olması durumunda ise doğal gazın içeride birikerek büyük bir tehlike oluşturabileceği aktarıldı.

Doğal gaz kokusu algılandığında; elektrik düğmesine temas edilmemesi ve kıvılcım çıkartacak cihazların kullanılmaması gerektiği hatırlatılarak, ortamın havalandırılması için kapı ve pencerelerin açık konuma getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Doğal Gaz Tesisatı İle İlgili İşleri Yetkili Firma ve Kişilere Yaptırın

Yapılan açıklamada doğal gaz kullanmak isteyen veya doğal gaz kullananların mağdur olmamaları için doğal gaz tesisatı ile ilgili işleri ve yakıcı cihazların bağlantılarıyla periyodik kontrollerinin yetkili firma ve kişilere yaptırılması konusunda uyarıda bulunuldu. Yetkisiz firma veya kişilere yaptırılan işlemlerin istenmeyen kötü sonuçlara neden olabileceği hatırlatıldı.

Yıllık Bakım Verimi Arttırır, Tasarruf Sağlar

Kombi, şofben, doğal gaz sobası ve doğal gaz yakan cihazların yıllık bakımlarının yaptırılması, doğal gaz bacalarına başka bir cihazın bağlanmaması ve baca bakımları ile baca temizleme işlemlerinin de yılda bir kez yetkili baca firmalarına temizlettirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Kombi, şofben, doğal gaz sobası ve doğal gaz yakan cihazların periyodik bakımlarının yaptırılmasının tasarruf açısından da oldukça etkili olduğu bilgisi verildi.

Doğal Gaza Gelen Zamlar Geriye Dönük Olarak Uygulanmıyor

AGDAŞ tarafından, emniyetli ve güvenli doğal gaz kullanımı konusunda yapılan açıklamaya ek olarak; doğal gaza yapılan zamların geçmişe dönük olarak uygulanmadığı bilgisi verilmiştir. Doğal gaz sayaçlarının yönetmelikle belirlenmiş sapma süreleri içerisinde okunduğunu, zamlara bağlı olarak okuma sürelerinin geriye veya ileriye alınmasının söz konusu olmadığı ve doğal gaz faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanan gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak fatura tahakkuku yapıldığı aktarılmış ve doğal gaz zamlarının geçmişe dönük olarak uygulanmasının yönetmeliklere aykırı olduğu belirtilmiştir.

Son Haberler