Altuğ’dan Yüksek Teknoloji Üretimi ve Nitelikli İstihdam Vurgusu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, günümüzün değişen dünya düzeninde üretimin yetmediğini, yüksek teknoloji üretiminin ve bu üretimi gerçekleştirecek nitelikli istihdamın gerekliliğini vurguladı. Bu değerlendirme, modern ekonomilerin ve sanayinin geleceği açısından son derece önemli ve dikkat çekici bir noktaya işaret ediyor.

Üretimin Dönüşümü ve Yüksek Teknoloji

Geleneksel üretim yöntemleri, sanayi devriminden bu yana ekonomik büyümenin temel taşlarından biri olmuştur. Ancak, teknoloji ve dijitalleşme çağında, basit üretim artık yeterli olmamakta ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için yüksek teknoloji üretimi ön plana çıkmaktadır. Yüksek teknoloji üretimi, sadece ekonomik değer yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ulusal ve uluslararası rekabette de avantaj sağlar. Örneğin, otomotiv sektöründe elektrikli ve otonom araçlar, bilişim sektöründe yapay zeka ve büyük veri analitiği, sağlık sektöründe ise biyoteknoloji ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yüksek teknoloji üretimi büyük bir fark yaratmaktadır.

Nitelikli İstihdam ve Eğitim

Yüksek teknoloji üretiminin gerçekleştirilmesi ise nitelikli işgücü gerektirmektedir. Altuğ’un belirttiği gibi, ürünün niteliği ile istihdamın niteliği paralel olmalıdır. Bu bağlamda, eğitim sistemlerinin ve mesleki eğitim programlarının teknoloji odaklı bir yapıya dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. Nitelikli istihdam, sadece teknik bilgi ve becerilere sahip olmayı değil, aynı zamanda yaratıcı düşünme, problem çözme ve sürekli öğrenme yeteneklerini de içerir. Üniversiteler, meslek yüksekokulları ve diğer eğitim kurumları, bu becerilere sahip bireyler yetiştirmelidir.

Kamu ve Özel Sektör İşbirliği

Nitelikli istihdamın yaratılması ve yüksek teknoloji üretiminin desteklenmesi için kamu ve özel sektör işbirliği de kritik öneme sahiptir. Devletin sağlayacağı teşvikler, Ar-Ge yatırımları ve düzenleyici çerçeveler, özel sektörün inovasyon kapasitesini artırabilir. Ayrıca, özel sektörün de kendi bünyesinde sürekli eğitim programları düzenlemesi ve çalışanlarını yeni teknolojilere adapte etmesi gerekmektedir.

Akgün Altuğ’un vurguladığı gibi, üretim süreçlerinde yüksek teknolojiye geçiş ve nitelikli istihdam yaratma, günümüz ve geleceğin ekonomik başarı anahtarlarıdır. Ülkeler, bu dönüşümü gerçekleştirmek için eğitim sistemlerini güncellemeli, Ar-Ge yatırımlarını artırmalı ve kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve uluslararası rekabette avantaj elde edilebilir. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu konudaki vizyonu, diğer bölge ve kurumlar için de örnek teşkil etmelidir.

Son Haberler