Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Ekim Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konfrans Salonunda toplanacak.

GÜNDEM

1.9/475-  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarih ve 5/250 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hüküm değişikliklerine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

2.9/476- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/437 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 3602 ada, 7 nolu ve 3617 ada, 1 nolu parsel ile tescil dışı alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

3.9/477- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/438 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2021 tarih ve 6/314 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

4.9/478- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/439 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/05/2021 tarih ve 5/254 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

5.9/479- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/436 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 55-115-254 ve 291 nolu parseller ile 656 ada, 43 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekinde belirtilen şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu

6.9/480- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/440 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarih ve 8/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 809 ada, 8 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021  tarihli Komisyon raporu.

7.9/481- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/441 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarih ve 8/65 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 331 ve 1031 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

8.9/482- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/574 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen,  Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

9.9/483- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/575 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

10.9/484- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/576 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

11.9/485- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/445 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1288 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin güncel kadastral sınırlara uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

12.9/486- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/474 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yer alan Mahmutbey Mahallesi, 517 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller, 518 ada, 9 ve 10 nolu parseller ve kadastral boşluğu kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki  şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

13.9/487- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/446 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 147 ada, 10-324 ve 325 nolu parsellerde bulunan Dini Tesis Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

14.9/488- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/444 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek ilçe Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Yeşilvadi (Karaçökek) Mahallesine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

15.9/489- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/447 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 120 nolu parseller ile 192 ada, 298 nolu parselden geçen imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

16.9/490- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/215 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyesince hazırlanan Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi ve Yenimahalle sınırları içinde Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yönelik plan değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

17.9/491- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/216 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyesince hazırlanan Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi ve Yenimahalle sınırları içinde Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yönelik Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

18.9/492- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/448 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih ve 10/485 sayılı kararı ile onaylanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan askı süresince Sakarya Büyükşehir Belediyesine yapılan 32 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığından iletilen 31 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

19.9/493- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/472 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2019 tarih ve 11/582 sayılı kararı ve 03.03.2020 tarih ve 79 sayılı Karasu Belediye meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Karasu Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı F25D-20B-2C nolu Plan Hükümleri paftasında değişiklik yapılması uygun görülen Karasu Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarih ve 58 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

20.9/494- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/451 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 40-41-42-43 ve 44 nolu parseller, 2623 ada, 2-3-4 ve 5 nolu parseller, 2619 ada, 30 ve 31 nolu parseller ve 2641 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2020 tarih 10/499 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın uygun görüldüğü, Arifiye Belediye Meclisi’nin 01/06/2021 tarih ve 2021/31 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

21.9/495- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/608 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/62 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

22.9/496- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/609 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/58 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

23.9/497- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/613 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/59 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

24.9/498- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/610 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/60 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

25.9/499- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/611 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

26.9/500- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/614 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yanık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

27.9/501- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/615 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/57 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğine ait dosyasının tekrardan değerlendirilmesi için belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

28.9/502- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/454 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/06/2021 tarih ve 6/324 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi Hasanfakı ve Yeniköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan 9 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

29.9/503- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/455 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, 120 ada, 32 nolu parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

30.9/504- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/456 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Karşı Mahallesinde bulunan 7 m. genişliğindeki İmar yolunun genişliği 12 m.’ye çıkartılarak yol güzergahının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

31.9/505- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/457 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesinde bulunan 15 m. genişliğindeki İmar yolunun güzergahının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

32.9/506- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/458 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde Riskli Yapı olarak tespit edilerek belgelenen yapıların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla, ilimiz genelindeki imar planlarını yönlendirici nitelikteki hükümlere ilişkin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan teklifin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2021 tarihli Komisyon raporu.

33.9/507- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/459 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin (Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü)  Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin ekteki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2021 tarihli Komisyon raporu

34.9/508- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/469 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçe Belediyesi tarafından 2021 mali yılı içerisinde ihtiyaç duyulan ilave yatırımlar nedeniyle 2021 mali yılı bütçelerine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/09/2021 tarihli Komisyon raporu.

35.9/509- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Karaman ve Alandüzü Mahallelerini Kapsayan 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü’nün 14/09/2021 tarih ve 1519 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24859 sayılı yazısı.

36.9/510- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 ada 560 parsele yönelik hazırlanan Adapazarı Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 9/78 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24860 sayılı yazısı.

37.9/511- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 9/77 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi  580 ada 332 nolu parsel ile 5102 ada 1 parsel ve doğusunda kalan terkli alana yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24870 sayılı yazısı.

38.9/512-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Adapazarı Belediye Meclisi’nin 01/09/2021 tarih ve 9/79 sayılı kararı ile kabul edilenlerin görüşülmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24856 sayılı yazısı.

39.9/513-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 01/09/2021 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemaliye Mahallesi, 31 ada, 163 nolu parsel ile Başpınar Mahallesi, 1271 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşluk alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24855 sayılı yazısı

40.9/514-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2021 tarih ve 7/357 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince Belediyemize yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesinin 06.09.2021 tarih ve 7651 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu itiraz dilekçelerinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2021 tarih ve 24535 sayılı yazısı.

41.9/515-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2021 tarih ve 7/358 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince Belediyemize yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesinin 06.09.2021 tarih ve 7651 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu itiraz dilekçelerinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2021 tarih ve 24536 sayılı yazısı.

42.9/516-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 05/11/2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Kurudil-Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri kırsal yerleşim alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/10/2021 tarih ve 25001 sayılı yazısı.

43.9/517-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Akyazı Belediyesi adına kayıtlı, Akyazı İlçesi Yörükyeri Mahallesi, Merkez Mahalle Mevkii, 102 ada, 31 parsel nolu 1.989,56 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24/09/2021 tarih ve 23828 sayılı yazısı.

44.9/518-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Akyazı Belediyesi adına kayıtlı, Akyazı İlçesi Merkez Yeniköy Mahallesi, Top Sahası Mevkii, 117 ada, 23 parsel nolu 5.800,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24/09/2021 tarih ve 23829 sayılı yazısı.

45.9/519-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait Kuzuluk Mahallesi, 390 ada, 2 nolu parselin Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/16-Değişik İş sayılı dosyasında yapılan bedel tespiti ve kiracı ile yapılan sözleşme-şartnamelerden doğacak tüm hakların Belediyemizce karşılanacağı şartı ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi(Şifahane)” binası yapılması amacıyla belediyemiz adına 2 (iki) yıl Ön Tahsis şartı ile 15 (onbeş) yıl süreyle bedelsiz tahsis alınması, Akyazı Belediyesi ile protokol yapılması, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24854 sayılı yazısı.

46.9/520-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait 4278 ada, 6 nolu parselin Sakarya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/08/2021 tarihinde 3.532.122,00 TL olarak belirlenen değerin ayni sermaye artışı yapılarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi şirketi BELPAŞ adına tapu tescil işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17/09/2021 tarih ve 23098 sayılı yazısı.

47.9/521- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi üzerinde 1716 adanın güneyinde bulunan ve işletmesi Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2047 yılının sonuna kadar Belediyemize devredilen 0,77 ha yüzölçümlü Korucuk 13 Nolu Bölme Ambartepe C Tipi Mesire Alanı ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yaklaşık 3,23 ha yüzölçümlü Park Alanından müteşekkil toplam 4,00 ha yüzölçümlü alanın “ Korucuk Çay Bahçesi” olarak 10 yıl süre ile ve yıllık kârının % 10’u karşılığında işletmesinin Belediyemiz Şirketi BELPAŞ A.Ş.ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24871 sayılı yazısı.

48.9/522-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirlenen yerlere “Sokak Hayvanlarını Ücret Karşılığında Besleyen Otomatların Yerleştirilmesi ve Bakımı” işi ile ilgili TİMTAŞ Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile  Sakarya  Büyükşehir Belediyesi arasında ortak hizmet projesi kapsamında protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24873 sayılı yazısı.

49.9/523-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Pamukova Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2021 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ilişkin 27/09/2021 tarih ve 24103 sayılı yazısı.

50.9/524-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 2022 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a, 38/b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/a ve 18/b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri gereğince görüşülmesine ilişkin 05/10/2021 tarih ve 24857 sayılı yazısı.

Son Haberler