Büyükşehir meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Eylül Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Olağan Meclis Toplantısı 13 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

GÜNDEM:

1.8/411-  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sakarya İli, Kuzey­Doğu ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri arasında uyumun sağlanması amacıyla 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinden 6.2.Kırsal Yerleşme Alanları hükmüne ilişkin hazırlanan değişiklik teklifinin ekteki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/09/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
2.8/412- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3463 ada, 3 nolu parselin doğusunda yer alan tescil dışı alan ile 3448 ada, 1 nolu parselin doğusunda kalan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
3.8/413- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2016 tarihli, 5/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2015/415 Esas sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 1794 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının rapordaki şekliyle reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
4.8/414- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri ile Yukarıçalıca Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanın Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanları olarak planlanmasına ilişkin belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
5.8/415- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1332 ada, 2¬-8 ve ¬9 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi, 109 ada, 23 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının düzenlenmesine ilişkin belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021  tarihli Komisyon raporu.
 
6.8/416- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1325 ada, 24-26-27-44 ve 45 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi, 192 ada, 132 nolu parselde bulunan Konut Alanı, Park alanı ve Orman Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
7.8/417- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 11/582 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan ve Karasu Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen 31 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
8.8/418- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/438 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 28.06.2019 tarih, 2018/646 esas ve 2019/415 sayılı kararına istinaden, Arifiye İlçesi, 1091 ada, 8 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
9.8/419- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2017 tarihli, 1/47 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2016/364 – K:2016/1491 sayılı iptal kararı gereğince Sapanca İlçesi Muradiye Mahallesi 105 ada, 6 nolu parsel ile ilgili Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine yönelik düzenlemenin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
10.8/420- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2017 tarihli, 7/497 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Muradiye Mahallesi Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine yönelik Sapanca ilçe Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 2017/31 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
11.8/421- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2017 tarihli, 3/217 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 28 pafta, 83 ada, 9 ve 11 nolu parsellerin bir kısmı ile, 12-13 ve 45 nolu parsellerin tamamına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
12.8/422- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 331 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu
 
13.8/423- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Fatih Mahallesi, 122 nolu parselde Cami ve yatılı hafızlık erkek öğrencilerin gündüz eğitimine devam etme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmak üzere parselin İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
14.8/424- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 123 ada, 35 nolu parsel ile 120 ada, 4 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı ve Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
15.8/425- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin 18.06.2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/09/2021 tarihli Komisyon raporu
 
16.8/426- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/292 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Alifuatpaşa Mahallesi, 227 ve 228 sayılı imar adaları arasında yer alan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu
17.8/427- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2019 tarihli, 1/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 2018/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Düzakçaşehir Mahallesi, 644 (136 ada, 7), 643 (136 ada, 2), 642 (136 ada, 1), 645 (136 ada, 3), 646 (136 ada, 4), 647 (136 ada, 5), 648 (136 ada, 6), 652 (136 ada, 11), 649 (136 ada, 8) ve 650 (136 ada, 9) nolu parselleri kapsayacak alanda park alanı, konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
18.8/428- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/385 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 128 ada, 505 nolu ve 128 ada, 506 nolu parseller üzerinde Etlik Tavuk Yetiştiriciliği amaçlı belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
19.8/429- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 02/10/2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 960 nolu parselin doğu kısmına 10.00 m.lik imar yolu, batı kısmına 7.00 m.lik imar yolu düzenlenmesine ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
20.8/430- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/399 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz sınırlarında yaklaşık 160 km boyunca kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Sakarya Nehri’nin Erenler-Arifiye-Geyve ilçe sınırlarındaki 14.7 km’lik kesimini içeren, 640 hektarlık alanda yapılmak istenen taşkın riski bertarafına yönelik tesisler ile bu alanın imar plan çalışmalarının Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi kapsamında yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan “Sakarya Nehri Mollaköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Sınırı” teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/09/2021 tarihli Komisyon raporu
 
21.8/431-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/295 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar  ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin düzenlendiği şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/08/2021 tarihli Komisyon raporu
 
22.8/432-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/406 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin düzenlendiği şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/08/2021 tarihli Komisyon raporu.
23.8/433-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/407 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Gelir ve Ücret Tarifesindeki, Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısmının 4.maddesinin tamamı ile NOT kısmının 2. maddesinin 7. satırına yönelik hazırlanan ücret tarifesi değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/09/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
24.8/434- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarih ve 5/250 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hüküm değişikliklerine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21693 sayılı yazısı.
 
25.8/435- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 4573 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21989 sayılı yazısı.
 
26.8/436- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada 55-115-254 ve 291 nolu parseller ile 656 ada 43 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21994 sayılı yazısı.
 
27.8/437- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 3602 ada 7 nolu ve 3617 ada 1 nolu parsel ile tescil dışı alana yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21998  sayılı yazısı.
 
28.8/438- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2021 tarih ve 6/314 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21914 sayılı yazısı.
 
29.8/439- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/05/2021 tarih ve 5/254 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 07/09/2021 tarih ve 22138 sayılı yazısı.
 
30.8/440- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 8/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 809 ada 8 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21990  sayılı yazısı.
 
31.8/441- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 8/65 sayılı kararı ile uygun görülen, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 331 ve 1031 nolu parsellere ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21991 sayılı yazısı.
 
32.8/442- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 8565, 2700, 2701, 2702, 17855, 13380, 17583,  2696,  2693, 2694, 17781,  2685, 2684,  2683,  2681, 2682, 2695, 16230, 8548, 16853, 2679, 17711, 2689, 2666, 2687, 2686, 2626 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen  ve hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21789 sayılı yazısı.
 
33.8/443- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada 18 nolu parselin doğusunda bulunan 2617.00 m2.lik terkli alan ile 132 ada 6 ve 14 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2020/786 Esas sayılı dosyasına ait iptal kararı ve dosyasının görüşülmesine ilişkin 27/08/2021 tarih ve 21288 sayılı yazısı.
34.8/444- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeşilvadi (Karaçökek) Mahallesine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırının Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinin görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21692 sayılı yazısı.
 
35.8/445- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi 1288 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güncel kadastral sınırlara uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21992 sayılı yazısı.
36.8/446- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, belediyesince talep edilen ve hazırlanan Başpınar Mahallesi 147 ada 10, 324 ve 325 nolu parsellerde bulunan Dini Tesis Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21995 sayılı yazısı.
 
37.8/447- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi 181 ada 4 ve 120 nolu parseller ile 192 ada, 298 nolu parselden geçen imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21993 sayılı yazısı.
 
38.8/448- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih ve 10/485 sayılı kararı ile onaylanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesine yapılan 32 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığından 28.07.2021 tarih ve 9033 sayı ile iletilen 31 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21790 sayılı yazısı.
39.8/449- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2639 ada 1 nolu parsel ve 2642 ada 6 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21919 sayılı yazısı.
 
40.8/450- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/06/2021 tarih ve 2021/34 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, 2639 ada 1 nolu parsel ve 2642 ada 6 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21920 sayılı yazısı.
 
41.8/451- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada 40, 41, 42, 43 ve 44 nolu parseller, 2623 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 2619 ada 30 ve 31 nolu parseller ve 2641 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2020 tarih 10/499 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Arifiye Belediyesince askıya çıkarılmıştır. İlan-askı süresince yapılan itiraz dilekçelerinden uygun görülen 1 adet itiraz dilekçesine ait Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 2021/31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21696 sayılı yazısı.
42.8/452- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2021 tarih 1/7 sayılı kararı ile onaylanmış olup, imar planına ilan-askı süresince yapılan 26 adet itiraz dilekçesinden uygun görülen 11 adet itiraz dilekçesine ilişkin alınan Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21792 sayılı yazısı.
 
43.8/453- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Kumbaşı Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2021 tarih 1/8 sayılı kararı ile onaylanmış olup, imar planına ilan-askı süresince yapılan 18 adet itiraz dilekçesinden uygun görülen 2 adet itiraza ait Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21791 sayılı yazısı
44.8/454- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Hasanfakı ve Yeniköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçek Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/06/2021 tarih ve 6/324 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince yapılan 9 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 27/08/2021 tarih ve 21289 sayılı yazısı.
 
45.8/455- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, 120 Ada, 32 nolu parseller üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21918 sayılı yazısı.
 
46.8/456- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi Karşı Mahallesinde bulunan 7 m. genişliğindeki İmar yolunun genişliği 12 m.’ye çıkartılarak yol güzergahının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21916 sayılı yazısı.
47.8/457-  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi Alandere Mahallesinde bulunan 15 m. genişliğindeki İmar yolunun güzergahının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21917 sayılı yazısı.
 
48.8/458-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde Riskli Yapı olarak tespit edilerek belgelenen yapıların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla, ilimiz genelindeki imar planlarını yönlendirici nitelikteki hükümlere ilişkin hazırlanan teklifin görüşülmesine ilişkin 25/08/2021 tarih ve 21048 sayılı yazısı.
49.8/459-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin (Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, G.S.M. Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü, İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü) Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesine ilişkin 02/09/2021 tarih ve 21793 sayılı yazısı.
50.8/460- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 8 nolu, 85.438,29 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin ekli krokide gösterilen 2.997,00 m2’lik alanı yol olarak kullanılacağından “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 27/08/2021 tarih ve 21290 sayılı yazısı.
 
51.8/461- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi, Karakamış Mahallesi 167 nolu mera vasıflı parselin ekli krokide gösterilen 5.707,93 m2’lik alanın yol olarak kullanılması için “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 31/08/2021 tarih ve 21464 sayılı yazısı.
52.8/462- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Yeniköy Mahallesi 129 ada, 7 nolu, 54.092,76 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 10.739,82 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 25/08/2021 tarih ve 21049 sayılı yazısı.
 
53.8/463- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Camili (Çamlıca) Mahallesi 188 ada, 52 nolu, 75.109,64 m2  yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 6.031,13 m2’lik kısmının, Sofular Mahallesi 101 ada, 34 nolu 123.426,64 m2  yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 3.500,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 25/08/2021 tarih ve 21050 sayılı yazısı.
54.8/464- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İlimiz Kaynarca, Karasu ve Kocaali İlçelerindeki kıyı bölgesinde kalan taşınmazların Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Karadeniz Kıyı Protokolü düzenlenerek devir alınması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında protokol yapılması, protokol ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/08/2021 tarih ve 21293 sayılı yazısı.
55.8/465- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 526 ada, 154 parsel nolu taşınmaz içinde bulunan büfenin 5 yıl süre ile yıllık kârın  % 5’ini kira bedeli olarak ödemek şartıyla işletmesinin Belediyemiz Şirketi BELPAŞ A.Ş.ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16/08/2021 tarih ve 20361 sayılı yazısı.
 
56.8/466- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 13349 parsel nolu park nitelikli taşınmazın, 10 yıl süre ile ve yıllık karının %10’unu kira bedeli olarak ödemek şartıyla Belediyemiz Şirketi BELPAŞ A.Ş’ye işletmesinin devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/09/2021 tarih ve 21996 sayılı yazısı.
 
57.8/467- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Camikebir Mahallesi 78 ada, 9 parsel nolu taşınmaz içinde bulunan Geyve Yöresel Ürünler satış büfesinin 5 yıl süre ile yıllık kârın  % 5’ini kira bedeli olarak ödemek şartıyla işletmesinin Belediyemiz Şirketi BELPAŞ A.Ş.ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16/08/2021 tarih ve 20349 sayılı yazısı.
 
58.8/468- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Geyve İlçesi Safibey Mahallesi, 104 ada, 79 nolu parsel sınırları içerisinde “Geyve Soğuk Hava Deposu” yapılabilmesi için 20 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı Kanununun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/09/2021 tarih ve 21922 sayılı yazısı.
 
59.8/469- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2021 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ilişkin 03/08/2021 tarih ve 18982 sayılı yazısı.
 
60.8/470- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz altyapı ve üstyapı hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere kamu veya özel bankalardan 15.000.000,00-(OnbeşmilyonTL) tutarında nakdi kredi kullanılmasına ve 5393 sayılı kanunun 18. ve 68. maddelerince bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine  ilişkin 07/09/2021 tarih ve 22137 sayılı yazısı.
 
61.8/471- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin, vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı ve aksamaması için kamu hizmetine doğası gereği kendiliğinden tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkulleri ile ekli listede banka adı ve IBAN numaralarıyla belirtilen banka hesaplarının belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilmesine ilişkin 03/09/2021 tarih ve 21828 sayılı yazısı.

Son Haberler