Büyükşehir meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Temmuz Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 62 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 2 ilave ile 62 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

Gündem

1.5/215- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/177 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 146 nolu parselin yaklaşık 5300 m² lik kısmının Emsal:1.20 Yençok:12.00 m. yapılaşma şartlarında “Ticaret Alanı” olarak planlamasına yönelik Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 13.05.2020 tarih ve 10711 sayılı talep yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

2..5/216- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/175 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yer alan yaklaşık 525 dönüm alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

3.5/217-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2018 tarihli, 11/769 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 12/153 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler-Tuzla Mahalleleri arasında yer alan yaklaşık 525 dönüm alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

4.5/218-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/176 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4278 ada, 4 nolu parselin bir kısmı ile 4262 ada, 2 nolu parselin bir kısmına yönelik İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 13.05.2020 tarih ve 10719 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

5.5/219-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/25 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, D100 karayolunun güneyinde bulunan Rekreasyon ve Ticaret Alanları ile ulaşım ağının yeniden düzenlenmesine yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2019/42 nolu iptal kararına istinaden Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

6.5/220- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/179 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesi, tahsisi Belediyemize ait 19.12.2019 tarihli protokol ile üst kullanım hakkı Sakarya Ticaret Borsasına verilmiş olan Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, 584 nolu parsele yönelik Büyükşehir Belediyemiz adına Sakarya Ticaret Borsasına hazırlatılan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

7.5/221- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 605 ada, 91-224-227 ve 209 sayılı parsellerin Mezarlık Alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile söz konusu teklife uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

8.5/222-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2018 tarihli, 3/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Hazineye ait Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, 584 nolu parsele yönelik Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin reddinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

9.5/223-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2018 tarihli, 6/449 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 584 nolu parsele ilişkin üst ölçekli plan tekliflerine uygun olarak müellif firma tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 31 sayılı kararının reddinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

10.5/224-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1333 ada, 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

11.5/225-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/183 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebine istinaden, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 116 ada, 7 nolu parsel ile Vakıf Mahallesi, 1184 ve 1185 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

12.5/226-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 214 (sehven 241 yazılmış), 220 ve 221 parselleri kapsayan alanın “Ortaokul Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

13.5/227-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahalle sınırları içerisinde yer alan 201 ha’lık alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

14.5/228-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/134 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 103 ada, 17–18–19–20–21–22–23 ve 24 nolu parselleri kapsayan imar adalarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

15.5/229-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/99 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 592 ada, 2 ve 146 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin reddinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

16.5/230-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1052 ada, 71-72-73-74-75-76-77-78 ve 79 nolu parseller ve 1074 ada, 39-59-60-61-62-63-64-65 ve 66 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/06/2020 tarihli Komisyon raporu

17.5/231-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16 nolu parseller, 1083 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ve 1084 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13 ve 14 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2020 tarih ve 1/17 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

18.5/232-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2619 ada 30 ve 31 nolu parseller, 2622 ada, 40-41-42, 43 ve 44 nolu parseller, 2623 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parseller ve 2641 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2020 tarih ve 2/76 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

19.5/233-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 413 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

20.5/234-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1154 ada, 8-9-10 ve 27 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

21.5/235-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

22.5/236-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 342 ada, 1-2- 3 ve 11 nolu parsellerin kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen Sosyal Tesis Alanı ve kısmen de Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

23.5/237-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Tabakhane Mevkii 10231-10232-1991-1989-5159-5160-8983-1956 ve 1957 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

24.5/238-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 472 ada, 2 ve 3 nolu parseller ve 348 ada, 3 ve 1 nolu parsellerin arasında bulunan imar yolunun 7 m.den 10 m.ye çıkarılmasına ve 472 ada, 1 nolu  parselin cephesinde yer alan kavşağın mevcut kadastral  yapıya göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

25.5/239-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 4 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, 3711-3712-11518-9768 ve 3709 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

26.5/240-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, 11311 nolu parselin kuzeyinde yer alan meri uygulama imar planından imar adası içine alınmış ancak mevcutta yol olarak kullanılan yola yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

27.5/241-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 236 ada, 1 ve 235 ada, 1 nolu parsellerin arasında bulunan, meri imar planında yol bulunmayan ancak geçmiş tarihli imar uygulamalarına göre yol terki yapılmış alana 7 m. genişliğinde imar yolu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

28.5/242-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Kertil ve Merkez Mahalleleri sınırlarında, Kaynarca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Güney Batısında ve Kaynarca Mobilya Organize Sanayi Bölgesinin Güneyinde yer alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının içinde geçen 20 m. genişliğindeki imar yolunun yeniden düzenlenmesine ait Kaynarca Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/06/2020 tarihli Komisyon raporu

29.5/243- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesinin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait kısmına, “Diyetisyen Danışmanlık Hizmeti” ücretinin eklenerek revize edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/06/2020 tarihli Komisyon raporu

30.5/244- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, Eyrek Mevkii, 2781 nolu parsel üzerinde hayvancılık amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14742 sayılı yazısı

31.5/245- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04/03/2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi 112 ada 3 parselde bulunan Sağlık Tesis Alanının yapılaşma şartlarının “TAKS:0.60 KAKS:1.20” olarak belirlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14729 sayılı yazısı

32.5/246- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03/07/2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 1685 adada mevcutta bulunan Trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14728 sayılı yazısı

33.5/247- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/07/2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 ada 15 nolu parselin Resmi Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14726 sayılı yazısı

34.5/248- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06/03/2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nuriye ve Dereboğazı Mahallesinden geçen Uludere’nin her iki yanında bulunan imar yollarının 15.00 m. olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14727 sayılı yazısı

35.5/249- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02/06/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzuluk Mahallesi, 397 ada 1 ve 2 nolu parsellerin “T1 (Ticaret Alanı)”  ve “Park Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14722 sayılı yazısı

36.5/250- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi’nin 02.06.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 428 ada 1 nolu parsel ve Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada 1 nolu parsellerde “Teknik Altyapı Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14386 sayılı yazısı

37.5/251- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02/06/2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Dokurcun Mahallesi, 112 ada 4 nolu parselin T1 (Ticaret Alanı) dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14724 sayılı yazısı

38.5/252- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/06/2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, G24C08D2A pafta Park Alanı olarak planlı alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14736 sayılı yazısı

39.5/253- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, Hal Alanı ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 11/584 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararı ile uygun görülen 3 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14735 sayılı yazısı

40.5/254- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih 2/99 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Arifiye Belediyesince 2. kez ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile uygun görülen 5 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14733 sayılı yazısı

41.5/255-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/06/2020 tarih ve 2020/36 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 402 ada 4, 6 nolu parseller ve 403 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14737 sayılı yazısı

42.5/256-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2020 tarih ve 2020/37 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parseller, 1083 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ve 1084 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14732 sayılı yazısı

43.5/257- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 9/477 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı ile uygun görülen 16 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14734 sayılı yazısı

44.5/258- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 02/06/2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14738 sayılı yazısı

45.5/259- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/06/2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14740 sayılı yazısı

46.5/260- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan, Söğütlü Belediye Meclisinin 05/03/2020 tarih ve 10 sayılı kararı uygun görülen 10 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14723 sayılı yazısı

47.5/261-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. Maddesi gereğince 14/10/2019 tarih ve 9/511 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kurulmuş olan Deprem ve Zemin Araştırma Şube  Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 02/07/2020 tarih ve 14385 sayılı yazısı

48.5/262- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kurudere¬-Kocataş Mahallesi 113 ada 9 nolu mera parselinin 3.500,00 m2’lik kısmında Mera Kanunun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere ‘‘ Kamu Yatırımı Kararı ’’ alınmasına ilişkin 29/06/2020 tarih ve 13996 sayılı yazısı. 

49.5/263-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, BELPAŞ A.Ş.’nin 22/06/2020 tarih ve 205 sayılı yazısı ile iptali talep olunan, Erenler Yaşam Merkezi içerisinde bulunan yüzme havuzu ve diğer sosyal tesis  alanlarının mimari projesinde 1-2-3 nolu bağımsız bölümlerin 5216 sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre BELPAŞ A.Ş.’ye işletme hakkı verilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/453 sayılı kararının iptal edilmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14721 sayılı yazısı

50.5/264-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Adalı Erenler Mahallesi 26.m.1 pafta 135 ada 1 nolu 6.327,89 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli parsel üzerine kat irtifakı kurulu toplam yapı alanı 10.935,00 m2 olan Erenler Yaşam Merkezi binasının 10 yıl süre ile 1. yıl aylık 56.000,00 TL bedelle ve sonrasında ki her yıl için %10 artış olmak üzere Belediyemiz tarafından tahsisinin alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-¬e ve 75-¬d maddesine göre karar alınması, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi, ayrıca tahsis alınan taşınmazın kullanımı ile ilgili yapılacak her türlü sözleşme için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18¬-g maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14725 sayılı yazısı

51.5/265- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi, Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki kafeterya bölümünün Akyazı Belediyesi’ne tahsisi için alınan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/650 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-¬e maddesine göre iptal edilmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14730 sayılı yazısı

52.5/266- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Mak.San.Tic.A.Ş.nin maske yapımında kullanılmak üzere 2504,6 kg. polipropilen kumaşını Belediyemize yapacağı şartlı bağışın kabul edilmesine ilişkin 07/05/2020 tarih ve 10469 sayılı yazısı

53.5/267- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2020 tarih ve 14 kararı ile kabul edilen,  Belediyemiz envanterinde bulunan 54 TP 246 plakalı 2002 model İSUZU marka çift kabinli kamyonetin Kaynarca Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince tahsisi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve 14745 sayılı yazısı. 

54.5/268-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih ve 2/88 sayılı kararı ile 2020 yılı ücret tarifesi onaylanmış, ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 14 Mayıs 2020 tarih 31127 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID¬ 19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayolları yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminalden çıkış yapan taşıtlardan alınabilecek tavan ücretleri hakkındaki tebliğ sebebiyle Haziran ayından başlamak üzere 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanacak terminal çıkış ücret tarifesinin görüşülmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve  14739 sayılı yazısı

55.5/269-Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, 5957 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince Sakarya Hal İşletmeciliği İnş. Tic. A.Ş.’nin 05/06/2020 tarih ve 26 sayılı yazısına istinaden, Yeni Hal Kompleksinde faaliyet gösteren hal esnafının teminat miktarlarının belirlenmesine ilişkin 02/07/2020 tarih ve  14384 sayılı yazısı

56.5/270-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.02.2020 tarih ve 2/106 sayılı kararı ile minibüs “M” plakalı araçların (16+1) 17 kapasiteli araçlara geçişte araç başına 3.000,00 TL + KDV olarak belirlenen koltuk arttırım bedelinin, 3.000,00 TL (KDV Dâhil) olarak belirlenmesine ilişkin 06/07/2020 tarih ve  14744 sayılı yazısı

57.5/271- Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 22/05/2020 tarih ve  11169 sayılı yazısı

58.5/272-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım ve Turizm Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 22/05/2020 tarih ve  11166 sayılı yazısı

59.5/273-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 28.04.2020 tarihli 88 ve 05.05.2020 tarihli 89 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2019 Mali yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabına ait cetvellerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 13. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 20.05.2020 tarihli, 11050 sayılı yazısı. 

60.5/274-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 19/03/2020 tarihli, 8265 sayılı yazısı.  

13/07/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ -İLAVE GÜNDEMİ- 

61. 5/275-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Koronavirüs ile mücadele kapsamında alımı yapılması planlanan malzemeler için ödeneklerinin yetmeyeceği bildirilmiştir. Ekli münakale raporunda belirtildiği üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 4.500.000¬TL ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 2.500.000 ¬TL olmak üzere toplam 7.000.000¬ TL ödeneğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi uyarınca, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının “46540132¬044300¬5¬067790 (Diğerleri)” ekonomik gider kodundan aktarmasının yapılmasına ilişkin 10/07/2020 tarih ve 15216 sayılı yazısı

62. 5/276-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/03/2020 tarih ve 3/117 sayılı kararı ile kısmen onaylanan Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlara ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 61 sayılı kararı

Son Haberler