Büyükşehir Temmuz Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 12 Temmuz Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

İŞTE GÜNDEM

• Yoklama ve açılış.

• 14/06/2021 tarihli Meclis Kararları.

1. 7/352 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/330 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 5/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 189 ada, 326 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

2. 7/353- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/331 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 5/46 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3327 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

3. 7/354- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 2/15 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2968 ada, 1 nolu parsel, Semerciler Mahallesi, 390 ada, 178 nolu parsel, Tekeler Mahallesi, 588 ada, 1 nolu parsel ve İstiklal Mahallesi, 585 ada, 123 nolu parsel içerisinde bulunan trafo alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

4. 7/355- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/333 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 16 nolu parselde HAKOM (Hendek Afet Koordinasyon Merkezi) yapılması amacıyla bu parselin “Resmi Kurum Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

5. 7/356- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/334 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Akbalık, Buğdaylı, Çıldırlar, Kepekli ve Yahyalı Mahallelerinin Köyyerleşik Alan haritalarına göre Kırsal Yerleşim Alanına dönüştürülmesi, Sincan-Çayırhan-Adapazarı Demiryolu Projesi güzergahının değişmesi ve Akyazı ile Yahyalı arasında yapılması planlanan Duble Yolun Kamulaştırmasının yapılması amacıyla Belediyesince hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

6. 7/357- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Merkez Mahalleleri, Seyfeler ve Pazarköy Mahallelerini kapsayan alana ilişkin olarak Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı olarak ve ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

7. 7/358- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Merkez Mahalleleri, Seyfeler ve Pazarköy Mahallelerini kapsayan alana ilişkin olarak Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı olarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

8. 7/359- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/336 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2634 ada, 18-19 ve 44 nolu parsellere yönelik hazırlatılan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

9. 7/360- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/07/2021 tarihli Komisyon raporu.

10. 7/361- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/217 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08/02/2021 tarih ve 2/83 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi, Mollaköy-Karaçomaklar-Semerciler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan- askı süresi içerisinde yapılan 45 adet itiraz dilekçesinin ve Arifiye Belediye Başkanlığı’nın 01/04/2021 tarih ve 1037 sayılı yazısı ile iletilen 12 adet itirazın rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/07/2021 tarihli Komisyon raporu.

11. 7/362- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/337 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/12/2020 tarih ve 10/498 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.04.2021 tarih ve 4/189 sayılı kararıyla değerlendirilmiştir. Kabul edilen itirazlara istinaden planın değişen kısımlarına yönelik 2.  ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/07/2021 tarihli Komisyon raporu.

12. 7/363- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/338  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 374 ada, 7 nolu parselde bulunan Park Alanı, Konut Alanı ve Rekreasyon Alanının düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2021 tarihli Komisyon raporu

13. 7/364- -Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/339 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kurtköy-Yavuzselim Mahallesi, 996 nolu parselde bulunan Turizm Tesis Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

14. 7/365- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/341 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, Çeşmebaşı, Kızılbayır, Meşepınarı, Yüksel Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanı Belirlenmesine yönelik 1/25000 Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

15. 7/366- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/342 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi Karaçam Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020  tarih ve 10/501 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 1. askı sürecinde kabul edilen kısımları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2020 tarih ve 4/195 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 2. kez ilan edilen plana askı sürecinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/07/2021 tarihli Komisyon raporu.

16. 7/367- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 4764 – 8873 ve 10433 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

17. 7/368- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Merkez 961-3305-4608-4609-4610-9229 ve 10423 nolu parseller ile Tescil Harici Alanın yer aldığı 7 bölge için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

18. 7/369- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/343 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2021 tarih ve 4/197 sayılı kararı ile onaylanan Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli Kocaali İlçesi 10851 nolu parsel ve çevresinde yer alan kadastral boşluk alanlarına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/07/2021 tarihli Komisyon raporu.

19. 7/370- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/229 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Belediye Meclisimizce onaylanarak yürürlükte olan İlimiz sınırlarındaki 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki “kırsal yerleşim” ve “tarım” alanlarındaki yapılaşmaların uygulamasında tereddüte düşülen hususların giderilmesi ile bu yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak oluşturulması amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27.maddesine istinaden hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalara İlişkin Uygulama Yönergesi”nin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/07/2021 tarihli Komisyon raporu.

20. 7/371 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/344 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte düzenlenen şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

21. 7/372- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/345 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğine, yeni kurulan İşletme İştirakler Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluklarının eklenerek güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

22. 7/373- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/346 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediyesinin ihtiyaç duyulan yatırımlar nedeniyle 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

23. 7/374- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi 3463 ada 3 nolu parselin doğusunda yer alan tescil dışı alan ile 3448 ada 1 parselin doğusunda kalan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin 05/07/2021 tarih ve 16835 sayılı yazısı.

24. 7/375- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri ile Yukarıçalıca Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanın Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanları olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17208 sayılı yazısı.

25. 7/376- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi 1332 ada 2¬-8-¬9 parseller ile Başpınar Mahallesi 109 ada, 23 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 Öçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17203 sayılı yazısı.

26. 7/377- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi 1325 ada 24-26-27-44-45 parseller ile Başpınar Mahallesi 192 ada, 132 parselde bulunan Konut Alanı, Park alanı ve Orman Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17206  sayılı yazısı.

27. 7/378- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 11/582 sayılı kararı ile onaylanmış olup, askı süresince  yapılan  ve Karasu Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen 31 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16558 sayılı yazısı.

28. 7/379- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi 331 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17202 sayılı yazısı.

29. 7/380- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kurtköy Fatih Mahallesi 122 nolu parselde Cami ve yatılı hafızlık erkek öğrencilerin gündüz eğitimine devam etme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmak üzere parselin İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tetlifinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17207 sayılı yazısı.

30. 7/381- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 123 ada, 35 nolu parsel ile 120 ada 4 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı ve Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17204 sayılı yazısı.

31. 7/382- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 11/06/2019 tarih ve 2019/44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Akçay Mahallesi kırsal yerleşim alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17205 sayılı yazısı

32. 7/383- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 18/06/2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen Karapürçek İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16557 sayılı yazısı.

33. 7/384- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 960 nolu parselin doğu kısmına 10.00 m.lik imar yolu, batı kısmına 7.00 metrelik imar yolu düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17209  sayılı yazısı.

34. 7/385- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 128 Ada, 505 Nolu ve 128 Ada, 506 Nolu Parseller üzerinde Etlik Tavuk Yetiştiriciliği amaçlı Pamukova Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17210 sayılı yazısı

35. 7/386- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Düzakçaşehir Mahallesinde, 127,28 ha. alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili kurumdan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16495 sayılı yazısı

36. 7/387- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 1703 nolu, 1.120,00 m2  yüzölçüme sahip harman yeri vasıflı parselin tamamının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16555 sayılı yazısı.

37. 7/388- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Yukarıdere Mahallesi 702 nolu 1.176,00 m2 yüzölçümlü “Çayır” vasıflı parselin Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-¬c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16559 sayılı yazısı.

38. 7/389- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Karapınar Mahallesi, 184 nolu 89.740,00 m2 yüzölçümlü “Mera” vasıflı parselin, 6.313,96 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına  ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16491 sayılı yazısı.

39. 7/390- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Altındere Cumhuriyet Mahallesi, 166 ada, 1 nolu, 4.219,84 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin tamamının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 18/06/2021 tarih ve 15338 sayılı yazısı.

40. 7/391- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2021 tarih ve 1/46 sayılı kararının iptal edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddesine göre Akyazı İlçesi, Kumköprü Mahallesi, 103 ada, 99 nolu, 29.537,62 m2 yüzölçüme sahip harman yeri vasıflı parselin 2.900,00 m2’lik kısmının, Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 18/06/2021 tarih ve 15334 sayılı yazısı.

41. 7/392- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 219 nolu 9432,00 m2 yüzölçümüne sahip mera vasıflı parselin 1632,13 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi ile tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına  ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16492 sayılı yazısı.

42. 7/393- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait Cihadiye Mahallesi, 121 ada, 41 nolu 10.494,24 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı parsel ile Oruçlu Mahallesi, 102 nolu 987,00 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı parselin Pamukova Belediye Başkanlığının 05.04.2021 tarih ve 33 sayılı meclis kararına istinaden Belediyemize devredilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre devirle ilgili yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16489 sayılı yazısı.

43. 7/394- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Kırkpınar/Soğuksu Mahallesinde bulunan 426 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 427 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18/g ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca “ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere” Sapanca Belediyesi ile protokol yapılması, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/07/2021 tarih ve 16837 sayılı yazısı.

44. 7/395- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ülkemizi etkileyen koronavirüs(covid-19) salgınından şehrimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerini azaltmak amacıyla Belediyemizin kiraya veren taraf olduğu tüm kira sözleşmelerinde uygulanmak üzere (sözleşmelerinde süre uzatımı maddesi olup olmadığına, salgın hastalığın mücbir sebep olarak anılıp anılmadığına bakılmaksızın)? İdarece ihalesinin acil olarak yapılması elzem görülen kira sözleşmeleri için kiracılık sürelerinin ihale tarihine kadar uzatılması, diğer kira sözleşmeleri için ise kiracılık sürelerinin 1(Bir) yıl süre ile uzatılması, kira sözleşmelerinde kira süresi bittikten sonra taşınmazın kiracı tarafından tasfiye edilmemesi halinde uygulanacak ceza maddeleri varsa İdarece ihalesinin acil olarak yapılması elzem görülen kira sözleşmeleri için bu cezaların ihale tarihine kadar, diğer kira sözleşmeleri için ise bu cezaların 1(Bir) yıl süre ile uygulanmamasına ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17212 sayılı yazısı.

45. 7/396- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1622 ada 5 parsel nolu 3723,81 m2 yüzölçümlü üç katlı betonarme kültür merkezi ve arsası nitelikli taşınmazın Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere,  Belediyemiz iştiraki olan BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıl süre ile aylık 7.500,00 TL + KDV bedel karşılığında, TÜFE (on iki aylık ortalama) değişim oranınca yıllık artış yapılarak işletmesinin devri, devir ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18/06/2021 tarih ve 15337 sayılı yazısı.

46. 7/397- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesinde 1622 ve 1637 ada arasında kalan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yaklaşık 3,7 ha Yenikent  Park alanı içerisinde kalan 3,33 ha alanın Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere BELPAŞ A.Ş.nin talebine istinaden, 10 yıl süre ile ve yıllık safi gelirinin % 10’unu kira bedeli olarak ödemek şartıyla Belediyemiz şirketi BELPAŞ A.Ş.’ye işletmesinin devri, devir ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/06/2021 tarih ve 16099 sayılı yazısı.

47. 7/398- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Temmuz Camili Mahallesi 1537 ada 1 parsel nolu 1440,00 m2 yüzölçümlü Kargir İki Katlı Ticaret Merkezi nitelikli 241 nolu iş merkezinin 1. Katında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31,32 bağımsız bölüm numaralı (Kapı No: 101, 102, 104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116) 15 Adet iş yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddeleri gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıl süre ile müştereken kiraya verilebilmesine ilişkin 18/06/2021 tarih ve 15331 sayılı yazısı.

48. 7/399- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının, İlimiz sınırlarında yaklaşık 160 km boyunca kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Sakarya Nehri’nin Erenler-Arifiye-Geyve ilçe sınırlarındaki 14.7 km’lik kesimini içeren, 640 hektarlık alanda yapılmak istenen taşkın riski bertarafına yönelik tesisler ile bu alanın imar plan çalışmalarının Kentsel dönüşüm uygulama projesi kapsamında yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan ‘Sakarya Nehri Mollaköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Sınırı’nın yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesi kapsamında görüşülmesine ilişkin 05/07/2021 tarih ve 16969 sayılı yazısı.

49. 7/400- Muhtarlık  İşleri Dairesi Başkanlığının, Kenevir bitkisinden ‘Cannabidiol (CBD) ve İlaç Etken Maddesi’ elde edilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi ve Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili çalışmaların başlatılması için iş birliği protokolünün yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/06/2021 tarih ve 16288 sayılı yazısı.

50. 7/401- Muhtarlık  İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak A1 seviyesinde ve Kültür Bahçeleri temalı 2029 Sakarya Uluslararası Bahçecilik EXPO organizasyonunun yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/07/2021 tarih ve 17143 sayılı yazısı.

51. 7/402- Yol Bakım ve ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Sakarya ile Kocaeli İlleri arasında müşterek olarak kullanılan yolların kamu yararı için üstyapılarının yenilenmesi, tamir ve bakımlarının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden belediyelerimiz arasında işbirliği çerçevesinde protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/06/2021 tarih ve 16556 sayılı yazısı.

52. 7/403- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinde, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması kapsamında mahalli idarelere verilen görevler arasında atık ilaçların ayrı toplanması da yer almaktadır. Bu doğrultuda, konutlarda yer alan ilaçların Sıfır Atık Yönetimi kapsamında türlerine ve özelliklerine göre ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacılar Odası ile protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/07/2021 tarih ve 17094 sayılı yazısı.

53. 7/404- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının isminin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi, hizmetin devamlılığının sağlanması amacıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı adıyla ayrı bir daire başkanlığı ve bu daire başkanlığı bünyesinde Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü birimlerinin kurulması, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün bütçesi ile birlikte kurulacak olan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin 05/07/2021 tarih ve 16834 sayılı yazısı.

54. 7/405- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.bendi gereğince ekli ödenek aktarma formunda yer alan harcama kalemleri arasındaki ödenek aktarmasının görüşülmesine ilişkin 06/07/2021 tarih ve 17023 sayılı yazısı.

55. 7/406- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 05/07/2021 tarih ve 16995 sayılı yazısı.

56. 7/407- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 13/11/2020 tarih ve 8/476 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Gelir ve Ücret Tarifesindeki, Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısmının 4.maddesinin tamamı ile NOT kısmının 2. maddesinin 7. satırına yönelik hazırlanan ücret tarifesi değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/07/2021 tarih ve 17213 sayılı yazısı.

Son Haberler