Pazartesi, Ekim 25, 2021

Büyükşehir’in sosyal belediyecilik uygulamalarını araştırdı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu Sosyal Belediyecilikten Sosyal Politikaya Geçiş Bağlamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ile ilgili araştırma makalesi yayınladı.

Yönetim Bilimleri Dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli sosyal çalışmacılarla gerçekleştirilecek mülakatlar çerçevesinde hayata geçirilen uygulamaların sosyal yardım ve sosyal hizmet eksenli mi yoksa sosyal politikalar kapsamında mı olduğu ortaya konulmaya çalışıldı.

Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun araştırma makalesinin sonuç bölümünde ‘Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetleri değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma ile sunulan hizmetlerin sosyal belediyecilik kapsamı çerçevesinde sosyal politikaları kapsayıp kapsamadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın cevap aradığı sorulardan ilki olan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları sadece sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler çerçevesinde mi gerçekleşmektedir?” sorusunun cevabı bu çalışma özelinde evet olarak gerçekleşmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucu ulaşılan verilerin büyük bir kısmı, sunulan hizmetlerin ağırlıklı olarak engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere yönelik olduğunu ve bu hizmetlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasından çok maddi ve fiziksel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışma kapsamında cevap aranan ikinci soru olan “Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamaları günümüz anlamında sosyal politikalarla örtüşmekte midir?” sorusunun cevabı ise kısmen evet olarak gerçekleşmiştir. Özellikle sosyal politikaların uygulanması kapsamında belediye içinde uzman kişilerden oluşan birimlerin kurulmuş olması Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal politikalara verdiği önemin göstergesi olmaktadır. Yine bunun yanında belediyenin sunduğu hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşların taleplerinin dikkate alınarak, kendilerine ihtiyaç duydukları hizmetlerin hızlı ve etkin bir biçimde ulaştırılması da Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin klasik belediyecilik anlayışının ötesinde, günümüzün sosyal belediyecilik yaklaşımı ile hareket etmeye çalıştığının göstergelerinden biridir’ ifadelerine yer verildi.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1224004

İlgili Haberler

- REKLAM -

Son Haberler

SUBÜ Genç Kalite Topluluğu YÖKAK çalıştayında

Kalite çalışmalarına devam eden SUBÜ’de Genç Kalite Topluluğu, YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenecek Öğrenci Toplulukları Çalıştayı’na katılacak. Sakarya Uygulamalı Bilimler...
- REKLAM -