Çarşamba, Ağustos 17, 2022

‘Çevre sorunları mali araçların kullanımını artırıyor’

- REKLAM -

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM), yayınları arasına bir kitap daha kattı.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde araştırmalarına devam eden SESAM, editörlüğü Doç. Dr. Hakan Yavuz tarafından yapılan “Çevre Ekonomisi ve Mali İlişkiler Üzerine Seçme Yazılar” kitabını yayınları arasına ekledi.

Çevre kavramının birçok açıdan ele alınabileceğini belirten Doç. Dr. Hakan Yavuz, “Kavramın fen bilimlerini ilgilendiren yönü daha fazla incelenmekle birlikte, sağlık, ekonomik, sosyal ve tarihi boyutu da bulunuyor. Bu nedenle çevre ile ilgili konular farklı alanlarda çalışan çok sayıda araştırmacının ilgisini çekebiliyor. Çevre sorunlarının birçok nedene bağlı olarak artması, bu sorunların çözümü için devlet müdahalesini zorunlu hale getirdiği için mali araçların kullanım alanı da genişlemiştir. İki disiplinin birbirine yaklaşması müdahale amaçlı araçlar aracılığıyla olduğu kadar, kamu teşviki amaçlı araçlarla da olmaktadır. Kirlilik, sürdürülebilir büyüme, alternatif enerji, doğal kaynaklar, kentleşme, yoksulluk, akaryakıt, emisyon ve daha birçok konunun mali araçlarla ilişkisi araştırma konusu yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.

“Çevre sorunları mali araçların kullanımını artırıyor”

Son yıllarda küresel ısınmanın, mevsimsel değişikliklerin, küresel salgınlar/hastalıkların, ozon tabakasında görülen incelmenin ve bunun gibi birçok çevresel değişimin mali ve ekonomik tedbirleri de artırdığına dikkat çeken Yavuz, “Bu tedbirler, çevreye ilişkin sorunları ortadan kaldırmasa da, sorunların bertarafı için farkındalık oluşmasını sağlıyor. Çevre sorunları veya çevre kirliliği ile mücadelede mali araçlar kapsamında ilk olarak akıllara vergi gelse de yıllar itibariyle artan sorunlar yeni araçları/müdahale araçlarını gündeme getirmiştir. Günümüzde birçok ülkede uygulanan çevre vergilerinin yanı sıra; harç, teşvik/sübvansiyon, fon, ücretlendirme/fiyatlandırma, depozito, cezalar ve benzeri mali araçların kullanım alanı giderek genişlemektedir” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar, hem tartışıldı hem de çözüm önerisi sunuldu”

Bu süreç iki disiplini birbirine daha da yaklaştırdığına değinen Yavuz, “Bu kitapta da 20’nci yüzyıldan itibaren çevre sorunlarının artmasına paralel olarak, bu sorunlara çözüm üretme sürecinde birbirlerine yaklaşan maliye ve çevre disiplinlerini ilgilendiren çalışmaların derlemesi yapılmıştır. Bu amaçla kitapta 8 adet çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan ikisi; Sakarya özelinde çevre hizmetlerinden memnuniyet ve akaryakıt alımı nedeniyle ödenen vergilerin muhtemel etkilerine yönelik ampirik araştırmadır. Diğer çalışmalar ise; çevre alanında oldukça önemli olan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, çevre temizlik vergisinin vergi adaleti karşısındaki durumu, gelecekte etkisi daha da artacağından şüphe olmayan elektrikli araçlara yönelik teşvik uygulamaları, alternatif enerjinin ülkemizde geliştirilmesine kamusal teşviklerin önemi, tıbbi atıkların azaltılmasında alternatif çözüm yolları ve kentleşme-çevre kirliliği ilişkisi üzerinedir” dedi.

- REKLAM -spot_img

Son Haberler

Çöpe atılan 18 milyon ton gıda artığı hayvan yemine dönüşecek

Tarım ve Orman Bakanlığının geçen hafta yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle otel, restoran ve yemekhane gibi yerlerde çöpe atılan 18 milyon...