Perşembe, Mart 4, 2021

89 Bulgaristan Göçmenleri Sakarya’yı neden tercih etti?

Yıldız Teknik Üniversitesi doktora öğrencisi Begüm Hergüvenç 1989 yılında Bulgaristan’dan Sakarya’ya göç eden Bulgaristan Göçmenlerinin Sakarya’yı neden tercih ettiklerini araştırdı.

Yıldız Teknik Üniversitesi doktora öğrencisi Begüm Hergüvenç, Journal of Balkan and Black Sea Studies dergisinde yayınlanan makalesinde çalışmadaki hedefinin Sakarya’da yaşayan göçmenlerin kimlik kurulumlarının şehre uyum sağlama sürecindeki etkisine odaklanmak olduğunu, bu doğrultuda göçmenlerin Sakarya’ya neden yerleştikleri, şehirde yaşamaktan memnun olup olmadıkları, “yerli” halkla etkileşimlerinin ve temaslarının ne düzeyde olduğu sorularına odaklandığını ifade etti.

Begüm Hergüvenç’in 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği adlı makalesinin sonuç bölümünde ‘Sakarya’ya yerleşme nedenini sorduğum göçmenler aile ve akrabalarının Sakarya’da olması, Sakarya’nın iklim ve bitki örtüsünün göç ettikleri coğrafyaya benzemesi ve Sakarya’ya memur olarak atanmaları olmak üzere 3 başlık altında yerleşme nedenlerini sıralamışlardır. Bunların arasından, daha önce farklı bölgelerde yapılan birçok saha araştırmasıyla da uyum sağlayacak şekilde aile, akraba ve arkadaşlarının şehirde olmasının ana etken olduğu görülmektedir. İkinci olarak, iklim ve bitki örtüsünün göç ettikleri “memleketleriyle” benzerlik göstermesi Sakarya tercihlerini açıklayan bir başka faktör olmaktadır. Bu durum sadece Sakarya özelinde vuku bulmamış; örneğin bir başka çalışmada Bursa’ya yerleşen göçmenlerin de şehri memleketlerine benzerlik üzerinden değerlendirdiği ortaya konulmuştur’ ifadelerine yer verilmiş.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1122699

İlgili Haberler

- REKLAM -

Son Haberler

- REKLAM -