Kadınlar erkeklerden daha fazla ortodontik tedavi ihtiyacı duyuyor

0
286

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Refika Topal SAÜ Diş Hekimliği Fakültesine Ortodontik şikayet ile başvuran hastalarda tedavi ihtiyacı farkındalığını araştırdı.

Dr. Öğr. Üyesi Refika Topal ortodonti kliniğine başvuran hastalarda ortodontik tedavi ihtiyacı farkındalığını tespit etmek amacıyla Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına başvuran (05.03.2020-17.06.2020), ortodontik tedavi görmemiş 160 hastaya anket uygulanarak, Ortodontik Tedavi İhtiyaç İndeksi (IOTN)’nin Estetik Komponent (AC)’i ve Görsel Anolog Skala (VAS) kullanılarak, hastaların ortodontik tedavi ihtiyaç farkındalığı tespit etti.

Sakarya Tıp Dergisinde yayınlanan araştırma makalesinin sonuç bölümünde ‘ortodontik tedavi ihtiyacının bireysel farkındalığında kadınların erkeklerden daha fazla ortodontik tedavi ihtiyacı duydukları, genç erişkin bireylerin de ortodontik tedavi ihtiyaç farkındalığının daha fazla olduğu görülmektedir. Bütün bunların ışığında bireylerin kendi estetik algılarının farkındalığı ve tedavi planlamasında fikirlerine öncelik verilmesi hekimlerin ve hastaların tedavide iş birliği içerisinde yol almalarının hasta memnuniyetini arttıracağı ve tedavi başarısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir’ denildi.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1163257