Cuma, Mayıs 20, 2022

Erenler Belediyesi 3 taşınmazını satışa çıkardı

- REKLAM -

Erenler Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 3 taşınmaz satış ve 1 kafeterya kiralama işi için ihaleye çıkıyor.

Erenler belediyesi mülkiyeti kendine ait Erenler Mahallesi, 13401 parselde bulunan 371,79 m² alana sahip kafeteryayı aylık 5.000 TL Muhammen bedel ile 10 yıllığına kiraya verecek. Belediye ayrıca ikisi arsa vasfında biri tarla vasfındaki 3 taşınmazını da satacak.

İhale 08.09.2020 tarihinde saat 11:00’de Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacak.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 241 48 73
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

 1. Gerçek Kişiler
  1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
  2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
  6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
 2. Tüzel Kişiler
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
  6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

Son Haberler

Başkan Yüce’den anlamlı hediye

Geçtiğimiz günlerde evlerinin önünden bisikleti çalınan ve bu duruma çok üzülen engelli Elif Topçu’nun çağrısı Başkan Ekrem Yüce’ye ulaştı....