Çarşamba, Şubat 8, 2023

İktisadi İşletme Nasıl Kurulur?

- R E K L A M -

Bir derneğin iktisadi işletme kurmak için öncelikle esas sözleşmesinde iş kurabileceğine dair hüküm bulunması gerekir. Esas Sözleşme’de hüküm yoksa kar amacı güden dernek kurulamaz. Ticari işletme yani iktisadi işletme kurmak isteyen bir dernek, Tüzüğüne göre Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararları almak zorundadır. Bu ülkede şirketin unvanı, işletmenin açık şekilde adresi, sermayesi, işletmenin temsilcileri, temsilcilerin uyrukları ve adresleri, temsilcilerin şekli ve amacı açıkça tanınabilir olmalıdır. Bazı dernekler bu sorunları yönetmelikle çözmeye çalışmaktadır.

Organizasyon aracılığıyla kulüplerin gelir elde etmek için bir ticari işletme kurmaları gerekmez. Bağış toplama etkinlikleri, pazarlar vb. Bir ürünü satma girişimi, tek seferlik bir olaydır. Onlar için ticari bir faaliyet sayılmaz. Ayrıca, işletmelerin gelir elde etme biçimlerinin sürekliliği ile doğal olarak inşa edilmesi gerekir. Ancak kulüp yapısı gereği böyle bir gelir kaynağını sürekli kılmamaktadır. Bir iş kurabilir ve bu şekilde gelir elde etmek isteyebilirler. Bu gibi durumlara örnek verilecek olursa; Düğün salonları açan dernekler, hayvan refahı dernekleri, mama satış dernekleri vb.

İktisadi İşletme Olan Dernek

Ticaret Sicili, kurumlar vergisine tabidir ve Türk Ticaret Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca şirket tescili için başvuran herhangi bir tüzel kişi, başvuru belgelerinin bir örneğini ilgili vergi dairesine sunmalıdır. Bu bildirimin ticaret sicili vergi dairesine verilmesi ile derneğin ticari faaliyete başladığını bildirme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. Derneğin iktisadi işletme kurmak faaliyetine başladığını vergi dairesine tekrardan bildirmesin gerek vardır. Bu bildirimin yükümlülüğünü süresinde yerine getirmeyen ticaret sicil memurları hakkında işe başlama bildiriminde bulunmamaktan kaynaklanan idari suçlara ilişkin ceza hükümleri uygulanır.

Dernek iktisadi işletme kurmak ile işadamı unvanını kazanır ve kar amacı gütmeyen dernek sıfatından çıkar. Bir ticaret unvanı, bir işletmeci tarafından değil, kurulduğunda bir dernek tarafından alınır. Bir tüccar olarak kabul edilmek, bir işletmenin iflas edebileceği anlamına da gelmektedir. Dernek, kurumsal borç ve kayıplar nedeniyle iflas riski altındadır. Dernek ve dernek yönetim kurulu, işletmenin mali ve idari işlerinden ve dolayısıyla işletmenin tüm mali ve idari işlerinin sonuçlarından (işletme yükümlülükleri, idari kararlar vb.) sorumludur.

- R E K L A M -
spot_img

Son Haberler