İlahiyat Fakültesi Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılı olağan toplantısı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Mütevelli Heyeti 2021 yılı olağan toplantısı İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Erkal Toplantı Salonu’nda pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Toplantıya, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, İlçe Müftüleri ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş’in divan başkanlığını yaptığı toplantıda bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, vakfa maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti ve vakıf olarak fakülte öğrencilerine burs desteği sağladıklarını ayrıca öğrencilerin burs dışı maddi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Vakfın fakültede yapılan ilmî ve kültürel faaliyetlere ve öğrenci topluluklarının etkinliklerine de destek sağladığını söyleyen Prof. Dr. Bostancı, vakfın düzenlediği Ürdün Arapça yaz kursları ve değişim programları kapsamında yurt dışına giden ilahiyat fakültesi öğrencilerine verilen destekler hakkında da bilgi verdi. Fakülte olarak Sakarya Müftülüğü ile iş birliği halinde İlahiyatla Eş Zamanlı Hafızlık Projesi, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği halinde İlahiyat Akademi Programı gibi önemli eğitim projeleri yürüttükleri ve bu yıl da Sakarya Müftülüğü ile birlikte “Beliren Yetişkinlerde Din Anlayışı” projesini başlattıklarını anlatan Dekan Bostancı, vakfın bunlara da imkanları ölçüsünde destek sağladığını belirtti. 

Toplantıda konuşma yapan Sakarya Müftüsü Hasan Başiş vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin çok mühim olduğunu söyledi. Özellikle gençlik konusunda yapılacak faaliyetlerin önemine vurgu yapan Müftü Başiş, Sakarya Müftülüğünün ve İlçe Müftülüklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlahiyat Fakültesi Vakfı’nın faaliyetlerine destek olacağını söyledi.

Bazı ilçe müftüleri de vakfın faaliyetleri ile İlahiyat Fakültesi ile müftülüklerin ortak yapabilecekleri faaliyetler konusundaki görüşlerini ifade ettiler.

Toplantıda faaliyet ve denetleme raporlarının ve gelir-gider bilançosunun okunmasının ardından yönetim kurulu ibra edildi ve yeni yönetim kurulunun seçimi maddesine geçildi.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şirin,  Dr. Öğr. Üyesi Halil Uysal, Dr.  Öğr. Üyesi Zübeyde Özben Dokak ve Arş. Gör. Dr. Kübra Cevherli Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Numan Ünver, Doç. Dr. Hülya Terzioğlu ve Doç. Dr. Abdullah İnce Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler. Ayrıca Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Prof. Dr. Erdinç Ahatlı ve Dr. Öğr. Üyesi Bayram DEMİRCİGİL denetleme kurulu asil üyeliklerine, Prof. Dr. Osman Güman, Prof. Dr. Soner Duman ve Doç. Dr. Ali Karataş de Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.

Son Haberler