İşte çevik liderlerin sahip olması gereken özellikler

Günümüz iş dünyasının hızla gelişen dinamikleri ve artan rekabet koşulları kurumları “çevik” olmaya zorluyor. “Kriz dönemlerinde kurumunu ayakta tutanlar, şirketinin gelişimi ve sürekliliğine katkıda bulunanlar hiç kuşkusuz o kurumun liderleridir.’’ diyen Adler Central Europe Genel Müdürü Eser Ozar, çevik liderlerin sahip olması gereken özellikleri anlattı.   

Günümüzde liderler, birkaç yıl öncesine göre çok daha karmaşık, belirsiz ve hareketli süreçlerin var olduğu bir yapının içinde bulunmaktalar. Küresel salgın ile birliKte son iki yılda birçok değişikliği hayatlarımızda birlikte yaşamaktayız. Çevredekimizdeki ani değişim ve gelişmeler, kurumları da çevik olmaya itmektedir. Dünyanın ilk 500 şirketinin üst düzey yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre ‘çeviklik’ günümüzde en çok ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliği olarak öne çıkıyor. Çevik Liderlik; esneklik ve uyumluluk gibi pasif ya da tepkisel liderliğin ötesine geçen, niyete dayalı, aktif sorumluluk alan bir liderlik biçimini tanımlıyor. Ancak bu zihinsel ve duygusal becerileri etkin bir şekilde kullanabilen Liderler ne yazık ki mevcut liderlerin çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor. Türkiye’nin lider koçluk okullarından Adler Central Europe’un Genel Müdürü Eser Ozar, çevik liderlerin sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralıyor:

Ortak bir amaç doğrultusunda ekibe rehberlik eder

Çevresel gelişmeleri yakından takip eden, karmaşık ve dinamik birçok yapıya rağmen hızlıca uyum sağlayabilen, ekibinin güvenini kazanan liderler çevik liderler olarak tarif edilebilir. Çeviklik kavramı ile birlikte karar alma sürecine ekibini dahil eden liderlerin yerini karar alma işini çoğu zaman ekibine bırakan liderler almaya başladı. Çevik lider, ekipleri için en yüksek katma değeri sağlayacak amaçları bulmada ve yol haritasını net olarak çizmede yardımcı olmakla birlikte, ekibinin bu iş amaçlarına ulaşacağına güvenen liderlerdir. Bu amaçların günlük iş süreçlerinee entegre edilmesi ve güvene dayalı dinamik bir ilişki ekipler de motivasyon ve verimliliği arttırmaktadır. 

Bireyi değil ekipleri yönetir

Çevik şirketlerin en önemli özelliklerinden biri multi-disiplinli ve kendi kendini yönetebilen ekiplere sahip olmasıdır. Çevik lider ise, bireylerin gerçek anlamda ekipler oluşturabileceği ortamı hazırlamayı destekler, takım için ideal ortamı oluşturarak verimliliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Verilere ve metriklere bağlı kalmaz

Geleneksel liderliğin odaklarının yanı sıra Çevik Lider herkes için katma değer yaratmaya da odaklanır. Çevik lider, performans artışının çalışan bağlılığından geçtiğini bilir; bu nedenle onun için en önemli kıstaslardan biri çalışanın iş yerindeki motivasyonu ve üretkenliğidir.  Çevik liderler, süreçleri belgelerle sınırlandırmaz, tüm ekip üyeleriyle birlikte süreçlerin iyileştirilmesine odaklanır.

Anlık geri bildirim verir

Çevik Liderlik yapısına sahip kurumlarda akış içerisinde liderler anlık geri bildirim verirler. Olumluluk esasıyla verilen bu geri bildirimler ödüllendirmek olarak görülür ve ekiplerde kişilerin güçlü yönlerine odaklanmalarını, gelişim alanlarını fark ederek kendileriyle çalışma yapma imkanı sağlar.

İletişimde şeffaftır

Çevik liderler, ekiplerin içinde ve paydaşlar arasında güvene dayalı, açık ve şeffaf ilişkiler kurduğundan, Kurumsal Çeviklik Programlarında öğrenmiş oldukları araçları hayatlarına katarak hem kurum içerisinde hem de müşteriyle ilişkilerini güçlendirirler.

Kusursuzluk aramaz

Kurumlar içerisindeki Çevik liderlik yapısında, çevik IK yaklaşımını benimsemek bizim için önemlidir. Bu yaklaşımda adayların güçlü yönlerine ve bunların şirkete nasıl bir değer yaratacağına odaklanılır. Kurumsal çeviklik araçlarını benimsemiş şirketlerde, çalışanların güçlü yönlerinden faydalanılmasına zemin hazırlanır bu sayede herkesin farklı güçlü kası ön plana çıkarılarak iş yapış şekillerimizden maksimum fayda sağlama ortamı oluşturulur.

Son Haberler