‘Kent etiği ortak yaşamın anahtarıdır’

Sakarya Kent Etiği Bildirgesi Projesi için yerel yöneticiler ve meclis üyeleriyle düzenlenen video konferansta konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Biz kent etiğini, şehrin insanlar üzerindeki hakkı ve ortak yaşamın anahtarı olarak tanımlıyoruz. Yaşanabilir ve mutlu bir şehrin sürdürülebilirliği biz yöneticiler olarak sorumluluklarımızı etkin ve doğru bir şekilde yerine getirmemize bağlı olduğu kadar kentteki diğer aktörlerinde ortak yaşamın gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Kent Etiği Bildirgesi Projesi için yerel yöneticiler ve meclis üyeleriyle düzenlenen video konferansa katıldı. MARKA’dan destek almaya hak kazanan ve hazırlık çalışmaları kapsamında farklı oluşumların temsilcileriyle düzenlenen çalıştaylar ile ‘Kent Etiği Bildirgesi’ne son şeklini vereceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerine katkı ve görüşleri için teşekkür etti.

Etkileyen ve etkilenen yapılar

Başkan Ekrem Yüce, buluşmada şunları söyledi: “Kent, topluluk olarak yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri ile şekillenen yerlerdir. Ancak kentler sadece insanların bir arada yaşadığı fiziksel mekânlar değildir. Günlük hayatlarındaki davranış kalıpları, düşünce biçimleri, politik tercihleri, sosyal ilişkileri gibi kente özgü sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerde, mimarisiyle, estetiğiyle, kente özgü hız ve ölçeği ile ayrı özellik taşır. Kentler demografik yapısı, ekonomik, sosyal ve çevre başlıkları kadar mimarisi, ulaşımı, fiziksel yapıları ile de karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu temel olgular ile birbirini etkileyen ve etkilenen yapılardır.”

Örf, adet ve teamüllerin önemi

“Kentler hukuk ile yönetilir. Ancak yazılı yasal düzenlemelerin yanında yazılı olmayan örf ve adetler, teamüller, etik kurallar ile tamamlanır. Kent yaşamında ortak iyilik ve menfaatlerimiz için yazılı hukuk kuralları yanında yazılı olmayan örflerimiz, teamüllerimiz ve toplum tarafından kabul edilmiş etik ilkelerimiz de gerekli ve önemlidir. Biz karar vericiler olarak bu sorumluluklarımız var iken kentte yaşayan veya aldığımız kararlardan etkilenen diğer aktörlerinde hakları yanında kent ve kentin tüm olgularına karşı ortak sorumlulukları olmalıdır.”

Ortak yaşamın gerektirdiği sorumluluklar

“Kentlilerin geniş yeşil alanlara sahip olma hakları olduğu gibi; yeşil alanları, kent mobilyalarını koruma sorumlulukları da vardır. Temiz suya ulaşma hakları olduğu gibi su kaynaklarını koruma sorumlulukları da vardır. Yatay mimari gibi insani mimariye ihtiyaçları olduğu gibi yapılaşmada komşunun imar hakkına riayet etme sorumluluğu da vardır. En yakın ve etkin hizmetleri alma hakkı olduğu gibi kente karşı aidiyet hissi duyması ve kenti koruma sorumluluğu da vardır. Sağlam altyapı ve üstyapı ile geniş ulaşım yollarına sahip olma hakkı olduğu gibi oluşturduğu katma değerin şehrinde kalması sorumluluğu da vardır. İşte yaşanabilir ve mutlu bir şehrin sürdürülebilirliği biz yöneticiler olarak sorumluluklarımızı etkin ve doğru bir şekilde yerine getirmemize bağlı olduğu kadar kentteki diğer aktörlerinde ortak yaşamın gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır.”

Kent etiği ortak yaşamın anahtarıdır

“Tam bu noktada biz belediye olarak Sakarya’da ortak yaşamın gereği olarak şehrimizde farkındalık, aidiyet ve Sakaryalılık algısı oluşturma adına Kent Etiği Bildirgesi Projesi çalışmalarını yürütüyoruz. Tüm çalışmalar sonrası bir Sakarya Kent Etiği Manifestosu olarak hep birlikte katılımcılığı esas alarak Sakarya’nın mutluluğu için ilan etmeyi ve sürdürülebilir kılmayı sağlayacağız. Bu çalışmamız yerel yönetimlerde yönetişim ve katılımcılık adına bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Biz kent etiğini, şehrin insanlar üzerindeki hakkı ve ortak yaşamın anahtarı olarak tanımlıyoruz.”

Geniş katılım

Toplantı katılımcıları arasında Prof. Dr. Mustafa İsen, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Genel Sekreter Mustafa Ak, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, Geyve Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Akçay, Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Osman Cerrahoğlu, meclis üyeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak yer aldı.

Son Haberler