Mustafa Genç 16 Ekim Dünya Gıda Gününü Kutladı

Sakarya Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç 16 Ekim Dünya Gıda Gününü Kutladı

Başkan Mustafa Genç yaptığı açıklamadı; bu yılın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Uluslararası Darı Yılı ilan edildiğini belirterek ülkelerin kendi kendine yeterliliklerini arttırması ve ithal tahıllara bağımlılığın azalabilmesi için önemli bir adım olduğunun üzerinde durdu.

Başkan Genç, “Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız Covid-19 salgını bize tarım sektörünü daha planlı bir yapıya kavuşturmamız gerektiğini gösterdi. Salgın sonrası dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen ekonomik ve jeopolitik krizlerin birleşmesi dünya genelinde gıda fiyatlarında hızlı bir artışa sebep oldu.

Bulunduğumuz noktada kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik kadrolar dahil olmak üzere tüm paydaşların katılımı ile sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve tarımsal yeterliliğe yönelik oluşan tehditlerle mücadele etmemiz gerekir. Artan nüfusu beslemek ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak adına çeşitliliği arttıracak gıda sistemlerini büyütmek için tüm dinamikleri harekete geçirmeliyiz” dedi.

Darının kurak bölgelerde genellikle kuru mevsimde hasat edilebilen tek mahsul olduğunu belirten Mustafa Genç; sürdürülebilir darı ekiminin iklime dayanıklı tarımı destekleyebileceğini bunun yanında kurak alanlarda arazi örtüsü sağlayarak toprak bozulmasını da azaltabileceğini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, “Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların yeterli miktarda gıdaya ulaşmaları en temel hakkıdır. Her koşulda üretmeye devam etmeli, üretimi ve üretenleri desteklemeliyiz” ifadesine yer verdi.  

Son Haberler