Sakarya Büyükşehir meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 24 Mayıs Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Olağan Meclis Toplantısı 24 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

Yeni bisiklet yolları için süreç başlıyor

Meclis Toplantısı’nda bisiklet şehri Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek bisiklet yollarına ilişkin İller Bankası’yla protokol imzalanması için Başkan Ekrem Yüce’ye yetki verilecek. Kocaeli il sınırlarına kadar ulaşacak bisiklet yolları ile Sakarya bisikletteki iddiasını daha da artıracak.

 

GÜNDEM:

 

 • Yoklama ve açılış.
 • 12/04/2021 tarihli Meclis Kararları.
 1. 5/249- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli, Kuzey­Doğu ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri arasında uyumun sağlanması amacıyla 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinden 6.2.Kırsal Yerleşme Alanları hükmüne ilişkin hazırlanan değişiklik teklifinin ekteki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 2. 5/250- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2020 tarihli, 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/414 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hüküm değişikliklerine ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 3. 5/251- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Özel mülkiyetlerde yapılması talep edilen Doğa Turizm Alanlarına (dağ turizmi, bungalov evleri, hobi bahçeleri, trekking yolları vb.) yönelik hazırlanan Plan Hükmünün, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin “7. Turizm Alanları”na ilavesi ile Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin “8.5.4. Doğa (Ekolojik) Turizm Alanları”na ilavesi ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin “9.4. Doğa (Ekolojik) Turizm Alanları”ndaki değişiklik tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 4. 5/252- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada, 29 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait dosyasının iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 5. 5/253- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler ilçesi sınırları içerisinde bulunan Anadolu Otoyolu üzerinde yapılması planlanan Yeni Sakarya Gişeleri ve Bağlantı Yolları (Kozluk Caddesi kesimi) ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 6. 5/254-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 7. 5/255-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/204 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 761 ada, 6 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 8. 5/256-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/205  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 1/3 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 287 ada, 15 nolu parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 9. 5/257-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarih ve 2/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, 734 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 10. 5/258-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/208 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 3/20 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, 2781 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 11. 5/259-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/209 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18079 nolu parsele ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2021 tarihli Komisyon raporu
 12. 5/260-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/210 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1934 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile 2929, 2930, 2755, 13447 ve 17860 nolu parsellere yönelik  Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 13. 5/261-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 03/02/2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 681 ada, 3 nolu parselde fırın amaçlı yapı yapmak için, “Konut Alanı” ndan “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 14. 5/262-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/213 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45-46-48-50-51-53-54-55-56-89-120 ve 166 ada 110-111-572 nolu parseller ile 278 ada 1 nolu parsellerden geçen 15.00 m. lik ve 20.00 m.lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05/08/2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 8/430 sayılı kararı ile onaylanmış olup, askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın uygun görüldüğü, Hendek Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 tarih ve 31 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu
 15. 5/263-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/214  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Paşaköy Mahallesi, Acıelmalık Mevkii, 106 ada, 2 nolu parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tavuk Besiciliği) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 16. 5/264-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/154  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih ve 10/485 sayılı kararı ile onaylanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde, Karasu Belediye Başkanlığına yapılan 56 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığının taleplerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/05/2021 tarihli Komisyon raporu
 17. 5/265-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/218  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Kirezce Mahallesi, G24C08A2B nolu paftanın bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyanın belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 18. 5/266-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/219  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 2020/47 sayılı kararı ile uygun Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 801 ada, 37 ve 40 nolu parseller ve Fatih Mahallesi, 968 ada, 63 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyanın belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/04/2021 tarihli Komisyon raporu
 19. 5/267-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/220  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 2020/48 sayılı kararı ile uygun görülen,  Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada, 11 nolu parsel ve 895 ada, 2 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyanın belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 20. 5/268-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/221  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C04A4A-G24C04A4B-G24C04A3A nolu paftaların bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğine ait dosyanın belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 21. 5/269-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/222  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 2020/50 sayılı kararı ile görülen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 978 ada, 99 – 100 – 106 ve 107 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyanın belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 22. 5/270-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/223 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 2020/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, G24C03C4B pafta içinde Rekreasyon Alanı olarak planlı alanda SEDAŞ A.1554.ŞB.0009 proje kodlu 1 adet trafo yerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyanın belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 23. 5/271-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2017 tarihli, 8/546 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2016/138 esas ve 2017/498 sayılı iptal kararına istinaden, Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi, 235 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 24. 5/272-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/224 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 2020/52 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 116 ada, 7 ve 9 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu
 25. 5/273-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 353 ada, 46 nolu parselde bulunan Su Şişeleme ve Ambalajlama Tesis Alanının Emsal değerinin arttırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 26. 5/274-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi,162 ada, 168 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 27. 5/275-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/225 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Söğütlü Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Orta) Mahallesi, 6013 ve 6014 nolu parsellerde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 28. 5/276-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/226 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Söğütlü Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Cami Cedid)  Mahallesi, 265 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde Ticaret, Konut ve Park Alanı planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 29. 5/277-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/227 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Karasu-Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Kocaali Kesimi Kısmı Uygulama İmar Planı Hükmü değişikliği ve Plan Hükmü İlave edilmesine yönelik Kocaali İlçe Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 30. 5/278-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/228 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı ile uygun görülen, Taraklı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve İlave Hükümlerin eklenmesinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 31. 5/279-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/229 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediye Meclisimizce onaylanarak yürürlükte olan İlimiz sınırlarındaki 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki “kırsal yerleşim” ve “tarım” alanlarındaki yapılaşmaların uygulamasında tereddüte düşülen hususların giderilmesi ile bu yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak oluşturulması amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27.maddesine istinaden hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalara İlişkin Uygulama Yönergesi”nin değiştirilerek  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2021 tarihli Komisyon raporu.
 32. 5/280-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/238 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin ekte düzenlendiği şekliyle revize edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 33. 5/281-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli, 4/239 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nin ekte düzenlendiği şekliyle güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2021 tarihli Komisyon raporu.
 34. 5/282- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12110 sayılı yazısı.
 35. 5/283- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Alandüzü-15 Temmuz Camili-Çamyolu-Dağdibi-İkizce Osmaniye-İkizce Müslim-Karakamış-Karaman-Karapınar-Korucuk Mahallelerini içeren alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli 3/128 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince yapılan 45 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12108 sayılı yazısı.
 36. 5/284- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14/02/1986 tarih ve 1900 sayılı kararı ile belirlenen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/10/2020 tarih ve 4870 sayılı kararı ile onaylanan ve Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.04.2021 tarih ve 4/32 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 657 ada 6 ve 7 nolu parseller, 661 ada 8 ve 9 parseller, 951 ada 254 ve 332 parseller, 1006 ada 22 ve 23 parseller ile Mithatpaşa Mahallesi 3069 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12109 sayılı yazısı.
 37. 5/285- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/12/2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülen, Yazlık Mahallesi, 1805 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ile 1804 ada 1 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve 11653 sayılı yazısı.
 38. 5/286- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14/02/1986 tarih ve 1900 sayılı kararı ile belirlenen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/10/2020 tarih ve 4870 sayılı kararı ile onaylanan ve  Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 05/04/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen  İlimiz Serdivan İlçesi sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. Maddesi, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve 11652 sayılı yazısı.
 39. 5/287-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 827 ada, 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve 11648 sayılı yazısı.
 40. 5/288-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli ve 10/239 sayılı kararı ile onaylanan ve itirazlar sonrası 13.04.2015 tarihli ve 4/157 sayılı kararı ile kesinleşen Alancuma Mahallesi Kırsal Yerleşme Alan Sınırları dahilinde Erenler İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12107 sayılı yazısı
 41. 5/289-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada 20 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ait teklifin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12099 sayılı yazısı.
 42. 5/290-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyesince hazırlanan kırsal yerleşim alanına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin  görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12101 sayılı yazısı.
 43. 5/291-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Beşdeğirmen Mahallesi 119 Ada 16 nolu (eski 704 nolu parsel yenileme işlemi görmüştür)  parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12106 sayılı yazısı.
 44. 5/292-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin? 01/03/2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile uygun görülen, Alifuatpaşa Mahallesi 227 ve 228 sayılı imar adaları arasında yer alan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12098 sayılı yazısı.
 45. 5/293-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2020-407 Esas nolu dosyasına istinaden Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planından Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 1349 nolu parselin doğu batı doğrultusunda bulunan 15 m. genişliğindeki imar yolunun Nazım İmar Planına işlenmesine yönelik Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve  11650 sayılı yazısı.
 46. 5/294-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Kocaali Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesinde yer alan 25 m. genişliğindeki yolların yeniden düzenlenmesi ve Teknik Altyapı Alanına yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve  11649 sayılı yazısı.
 47. 5/295-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve  11654 sayılı yazısı
 48. 5/296-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Aşağıçarığıkuru Mahallesi, 2333 ada, 3 nolu parsel (1.198,95 m2)  ve Mahmutbey Mahallesi, 8 ada, 76 nolu parseldeki Hendek Belediyesine ait hissenin (4000,92 m2) mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7¬-s ile Ek Madde¬-2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-¬h, 18¬-e ve 75-¬d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/05/2021 tarih ve  11651 sayılı yazısı.
 49. 5/297-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddesine göre, Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 219 nolu 9432,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 1634,14 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 15/04/2021 tarih ve 10184 sayılı yazısı.
 50. 5/298-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sınırları içerisinde, Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Sapanca ilçelerinden geçerek Kocaeli İl sınırına kadar ulaşması planlanan bisiklet yolunun yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde hibe desteği verilmesi amacıyla, ulaşım amaçlı bisiklet yollarının uygulama imar planına işleneceğinin ve gerekli imar revizyonunun yapılacağının taahhüt edilmesi, hibe ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 19/04/2021 tarih ve 10439 sayılı yazısı.
 51. 5/299-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında tesis edilen sosyal hizmet binasının yıllık net kârın %4’ü karşılığında 10 yıllığına Belediyemiz iştiraklerinden Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş.’ye devrine ilişkin 06/05/2021 tarih ve 11888 sayılı yazısı.
 52. 5/300-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin % 90’ı Belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret A.Ş.(SERA A.Ş.)nin 900.000,00TL(Dokuzyüzbintürklirası) olan mevcut sermayesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendi gereğince, 4.500.000,00.-TL arttırılarak 5.400.000,00-TL(Beşmilyondörtyüztürklirası)’ye çıkarılması ve sermaye artışı işlemleriyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/05/2021 tarih ve 11858 sayılı yazısı.
 53. 5/301-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, SASKİ Genel Müdürlüğünün 10/05/2021 tarih ve 4840 sayılı yazısına istinaden, “Sakarya İli, Karasu ve Kocaali İlçelerine Çamdağı Barajından İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini” ile ilgili protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12155 sayılı yazısı.
 54. 5/302-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesi (812038/2222029 hisse,16104 m2)  ve Maliye Hazinesine (1409993/2222029 hisse, 27963,58 m2) ait  Millet Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belediyemizin tasarrufunda bulunan, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 424 parsel nolu 44068,22 m2 yüzölçümlü taşınmazın batısındaki 2.000,00 m2 alanın malik olan hissedarların muvafakatinin alınarak, Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Çocuk Eğlence Alanı olarak kullanılması amacıyla, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7-v, 18-g, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15-h, 18-¬e maddesi hükmü gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesi, sözleşme ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18/05/2021 tarih ve 12316 sayılı yazısı.
 55. 5/303-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2011 tarih ve 9/425 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği, 26.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı ile Ticari Taksi İşletme Esasları Yönetmeliği olarak güncellenmiş olup, güncellenen yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 17/05/2021 tarih ve 12105 sayılı yazısı.
 56. 5/304-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 20/04/2021 tarihli 83 ve 27/04/2021 tarihli 85 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2020 Mali yılı Kesin Hesabına ait cetvellerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 13. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 06/05/2021 tarihli, 11861 sayılı yazısı. 

 

Son Haberler