Sakarya’da 2 hastaya boy uzatma operasyonu gerçekleştirildi

Özel Medar Hastanesi Sakarya’da 2 hastaya boy uzatma operasyonu gerçekleştirildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Uysal, başarı ile uygulanan kombine yöntem ve diğer boy uzatma teknikleri hakkında bilgi verdi.

BOY UZATMA CERRAHİSİ

Özel Medar Hastanesi Sakarya’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Uysal tarafından 2 hastaya başarı ile kombine teknik kullanılarak boy uzatma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Uysal, boy uzatma ameliyatının temelde bir kemik doku ameliyatı olduğunu kaydederek, “Kemik dokular kontrollü bir şekilde yumuşak ve kemik dokuya hasar vermeden kesilir. Kemik uçlarına günde 0.75 ila 1 mm oranında gerilim uygulanır. Bu gerilim uygulanırken kemik kendini iyileştirmeye çalışır. Kemik bir yandan iyileşirken bir yandan da bu gerilim sayesinde uzar ve istenilen uzunluğa gelindiğinde uzatma sonlandırılır. Ve böylelikle kemiğin boyu uzamış olur” dedi.

BOY UZATMA TEKNİKLERİ

Boy uzatma operasyonunda uygulanan teknikler hakkında da konuşan Prof. Dr. Uysal, “Boy uzatma cerrahisinde 3 grup vardır. Birincisi klasik İlizarov Tekniğidir. Bu teknikte bacaktan dışarıdan çember şeklinde kurulan halkalar şeklinde uzatma gerçekleşir. İkincisi kombine tekniktir. Bu teknikte hem içeriden hem dışarıdan koyulan implantlar yardımı ile gerçekleşir. Üçüncüsü ile motorize manyetik çivi tekniğidir. Bu teknikte bacağın dışına bir implant yerleştirilmez. Tüm implantlar kemiğin içerisinde dışarıdan görünmeyecek şekildedir” diye konuştu.

KOMBİNE VE MANYETİK ÇİVİ TEKNİĞİ

Özel Medar Hastanesi Sakarya’da uygulanan kombine ve manyetik çivi tekniği ile boy uzatma cerrahisini de anlatan Prof. Dr. Uysal, “Boy uzatma cerrahisinde kullanılan kombine teknikte uzatılmak istenen kemik hem içeriden çivi yardımı ile desteklenirken hem de dışarıdan fiksatör yardımı ile desteklenir. Bu teknikte fiksatör uzamaya yardımcı olur. Dışarıdaki çivi ise destekleyici görevi görür. Uzama bitince dışarıdaki fiksatör çıkarılır ve içerideki çivi kilitlenir. Böylelikle uzama sırasında fiksatör ile geçirilen süre azaltılmış olur. Manyetik çivi tekniği diğerleri arasında en güncel ve en konforlu olanıdır. Hasta konforu en yüksek ve komplikasyon riski en az olan tekniktir. Burada kullanılan çivi birbiri içerisine geçmeli, teleskopik ve manyetik alan uygulandığında kendi alanı içerisinde uzayan bir çividir. Burada hasta dışarıdan kendisi bu uzatma alanını uygulayarak çivinin uzamasını sağlar. Özel Medar Hastanesi Sakarya’da kombine teknik ve manyetik çivi tekniği ile boy uzatma operasyonları yapılmaktadır” dedi.

Son Haberler