SAÜ’de Nebevî Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Konulu Uluslararası Çalıştay Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT) iş birliğiyle “Nebevî Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar” konulu uluslararası bir çalıştay düzenlendi.

Pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştay Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü’nün katkılarıyla fakültenin iki ayrı YouTube kanalında Türkçe ve Arapça olarak canlı yayınlandı.

Sunuculuğunu İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Abdülmelik Yangın’ın yaptığı çalıştay,  Öğr. Gör. Musa Öziş’in Kur’an tilavetiyle başladı. Çalıştayın açılış konuşmaları Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT) Akademik Danışmanı Dr. Raed Okasha, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, IIIT Başkanı Prof. Dr. Hisham Al Taleb ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle güne ve çalıştaya en güzel şekilde başlanmasına vesile olan Öğr. Gör. Musa Öziş’e ve bütün katılımcılara teşekkür etti.

Kur’an ve sünneti doğru anlamanın Müslümanların her zaman sürdürmesi gereken önemli bir iş olduğunu vurgulayan Rektör Savaşan, bunları hakkıyla yerine getirmenin özelde İslam ülkelerinde ekonomik ve sosyal kaosun ortadan kalkmasını sağlayacağını ve insanlığa da huzur hediye edileceğini dile getirerek çalıştayın bu konuda önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti.

Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü’nün (IIIT) alana sunduğu katkıları tebrik eden Prof. Dr. Savaşan, SAÜ’nün en çok etkinlik düzenleyen fakültelerinden biri olduğunun ifade ettiği İlahiyat Fakültesi’ne hem öğrencilere hem de topluma yönelik faaliyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür etti ve tebliğ sahiplerine müzakerecilere ve katkı sunan tüm hocalara teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, çalıştayın geçen yıl yapılmasının hedeflendiğini ancak pandemiden dolayı yüz yüze gerçekleştirilemeyeceği için çevrimiçi gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

Sözlerine sünnetin öneminden bahsederek devam eden Prof. Dr. Bostancı, sünnetin sadece tarihi bir malzeme olmayıp modern dünyada İslam toplumunun ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu hayati bir unsur olduğunun altını çizdi. Hz. Peygamber’in (s.a.) sünnetinin günümüz insanının hayatına nasıl aktarılacağı hususunun önemli olduğunu vurguladı. Prof. Bostancı, ileride kitap olarak da yayınlanacağını belirttiği çalıştaya Türkiye, Ürdün, Katar, Fas, Cezayir, Kanada, Fransa, Amerika ve Belçika’dan ilim insanlarının katkı sağladığını ifade etti. Prof. Bostancı; Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT) yetkililere, IIIT adına koordinasyonu sağlayan Dr. Raed Okasha’ya, Hadis Anabilim Dalı hocalarından oluşan tertip heyetine, İlahiyat Fakültesi adına koordinasyonu sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde Özben Dokak’a, tebliğ ve müzakereleriyle katılan ilim insanlarına, yayını gerçekleştiren SAÜ İletişim Koordinatörlüğüne ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Açılışta yaptığı konuşmasına Sakarya Üniversitesine ve katılımcılara teşekkür ederek başlayan Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT) Başkanı Prof. Dr. Hisham Al Taleb, SAÜ İlahiyat Fakültesi’yle ilmî işbirliği içerisinde olduklarını ifade etti. 2019 “Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu”nu da SAÜ İlahiyat Fakültesi’yle birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Al Taleb söz konusu ilmî birlikteliği sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti. Günümüzde İslam’a katkı sağlayacak eksende ilmî faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Al Taleb, enstitünün, sünnet ekseninde de çok çaba harcadığını ve bu çabanın icra ettikleri ilmî faaliyetlerde görüldüğünü vurguladı. Prof. Al Taleb enstitünün faaliyet ve amaçlarından kısaca bahsettikten sonra bu çalıştayın, sünnet hakkındaki bazı hatalı algıların ortadan kaldırılması için bir fırsat olduğunu ifade ederek sözlerine son verdi.

IIIT adına çalıştayın koordine sini sağlayan Dr. Raed Okasha da konuşmasına rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, IIIT Başkanı Prof. Dr. Hisham Al Taleb ve katılımcıları selamlayarak başladı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi ve IIIT’nin 2019 yılında yine birlikte organize ettiği ve ilmî ortamlarda övgüyle bahsedilen “Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu”nda “Nebevî Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar” özelinde bir ilmi toplantının gerçekleştirilmesinin tavsiye edildiğini ifade eden Dr. Okasha, SAÜ İlahiyat Fakültesi ve Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü’nün bu tavsiyeyi gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Daha sonra IIIT’nin ilmî konularda yoğunlaştığı iki boyut olduğunu söyleyen ve bunları açıklayan Dr. Okasha ilmi çalışmalarda öncekilerin bıraktıkları ilmi birikimi de dikkate aldıklarını vurguladı ve çalıştayın düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Erdinç Ahatlı’nın başkanlığını yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Fikret Karapınar “Hadisleri Yorumlama ve Anlamada Bazı İlkeler”, Prof. Dr. Nemâ el-Bennâ “Hadisçilere ve Modernistlere Göre Hadis Tenkidi” ve Dr. Kerîme Bulharâs “Usulcülerin Kaideleri ve Modernistlerin Yöntemlerine Göre Nebevî Sünnetin Anlaşılması” adlı tebliğlerini sundu. Bu tebliğleri sırasıyla Prof. Dr. Nevzat Tartı, Dr. Ahmad Snobar ve Dr. Ammâr el-Harîrî müzakere etti.

Oturum başkanlığını SAÜ İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hayati Yılmaz’ın icra ettiği ikinci oturumda ise Prof. Dr. Yavuz Ünal “Modern Dönemde Sıhhat Tartışmaları ve Sünnetin İhyası Sorunu”, Dr. el-Hâris Fahrî Abdullah “Nebevî Sünneti Okumada Modernist Tasarılar: Literatür Tahlil ve Tenkidi” ve Prof. Dr. Azûz b. Ömer eş-Şevvâlî “Modernist Söylemin Nebevî Sünneti Yeniden Okuma Yöntemleri” isimli tebliğlerini sundu. Tebliğler Prof. Dr. Abdullah Karahan, Prof. Dr. Ali Acîn ve Prof. Dr. Muhammed Nâsîrî tarafından müzakere edildi.

Dr. Beddy Almoravid’in oturum başkanlığındaki üçüncü oturumda Dr. Merzûk el-Umerî “Nebevî Sünnetin Tarihsel Okunması” ve Dr. Muhammed Enes Sermînî “Postmodern Dünyada Nebevî Sünnete Yaklaşım Metodolojisi” adlı tebliğlerini sunuldu. Bu tebliğlerin müzakereleri sırasıyla Dr. Yahya Belhasen ve Prof. Dr. Abdülkerîm Ahmed el-Vureykât tarafından gerçekleştirildi.

Çalıştay, Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın başkanlığında gerçekleşen ve Dr. Beddy Almoravid, Dr. Raed Okasha ve Prof. Dr. Erdinç Ahatlı’nın katıldığı değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

Son Haberler