SAÜ’den “Kritik Altyapıların Güvenliği” İçin Türkiye’de Bir İlk

Türkiye’nin ilk siber güvenlik bütünleşmesiyle doğan Cyberwise Ar-Ge faaliyetlerini Sakarya Üniversitesi’nde hayata geçirilen, ‘Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’de gerçekleştirecek.

Türkiye’nin ilk siber güvenlik bütünleşmesiyle doğan Cyberwise, Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde (EKS) Kritik Altyapıların güvenliği ile ilgili çalışmalarını derinleştiriyor.

Cyberwise bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerini, Türkiye’de ilk olarak Sakarya Üniversitesi’nde hayata geçirilen, “Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi”nde gerçekleştirecek.

Türkiye’de ilk kez Sakarya Üniversitesi’nde hayata geçirilen Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin (CENTER SAU); dünyada Singapur, ABD, Hollanda gibi ülkelerde örnekleri bulunuyor. Test yatağını uluslararası benzerleri ile aynı seviyeye ulaştırmak için özel sektörün ilgisinin ve desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizen CENTER SAU Koordinatörü İbrahim Özçelik şunları söyledi: “Sakarya Üniversitesi 2014 yılından itibaren tematik bir çalışma alanı olarak belirlediği siber güvenlik konusunda çok boyutlu çalışmalar yürütmektedir. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın desteği ve STM’nin iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu projede ülkemiz için önem arz eden iki farklı endüstriyel kritik altyapıyı modelledik. Test Yatağı’nı uluslararası benzerleri ile aynı seviyeye ulaştırmak ve ülkemizin siber güvenlik ekosistemine katma değer sağlamak için özel sektör-üniversite iş birlikleri son derece önemli. CENTER SAU, Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarında kullanımı ve testi ile alakalı ilk iş birliğini böylelikle Cyberwise ile gerçekleştirmiş oldu.  Belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen bu iş birliğinin Siber Güvenlik alanında Üniversite-Sanayi iş birliği açısından örnek bir model oluşturacağını düşünüyorum. Bu vesile ile Sakarya Üniversitesi ve CENTER SAU adına Cyberwise yetkililerine ve ailesine teşekkürlerimi iletir ve iş birliğinin hayırlı olmasını dilerim.”

Türkiye’nin ilk siber güvenlik bütünleşmesiyle doğan siber güvenlik şirketi Cyberwise, stratejik çalışma alanlarından olan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Siber Güvenlik konusunda faaliyetlerini derinleştiriyor. Cyberwise; Türkiye’de ilk olan, Elektrik Enerjisi ve Su Şebeke Yönetimi gibi kritik altyapıların modellenmesi ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi için bir çalışma ortamı sunan Sakarya Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirdi. Cyberwise, yürütmekte olduğu ürün geliştirme ve Ar-Ge projeleri için Sakarya Üniversitesi’nde yer alan “Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi”ni kullanacak.

Deniz Çevik, “Sektör İçin Çekim Merkezi Haline Gelecek”

Kritik Altyapılar Test Yatağı Merkezi’nde sektöre katma değer sağlayacak ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarıyla siber güvenlikte lider konumunu sağlamlaştıracaklarını ifade eden Cyberwise, Danışmanlık ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çevik iş birliği ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Ulusal test yatağını ülkemiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Test yatağı, endüstriyel ortamlar için ofansif ve defansif ürünlerin geliştirilmesi, insan kaynağının bilgi yönünden zenginleştirilmesi, sektör ile ortak akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve farklı siber güvenlik firmalarının ortak çıktılar üretebilmesi için kritik bir rol üstleniyor. Kritik alt yapıları simülasyon yöntemiyle laboratuvar ortamında modellemek zor ve maliyetli bir süreç. Bu anlamda, sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin siber güvenlik şirketleri için çekim merkezi haline geleceğinden eminim. Sakarya Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Kritik Altyapıların Güvenliği alanında özel sektör-üniversite kapsamında ilk adımı atmaktan oldukça gururluyuz.”

Son Haberler